Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1285/2013-ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ(ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ) ΔΙΑΘΕΣΗΣ Φ.Η.Μ.

Με την Πολ.1285/31.12.2013 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/16.1.2014 τεύχος Β') με θέμα "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200/2012" ορίζεται ότι,
Ειδικότερα, 
«Για τους τύπους ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από 1−1−2010 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄) απαγορεύεται, μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας, η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή ή η χρηματοδοτική μίσθωση των συγκεκριμένων τύπων Φ.Η.Μ.
Επιτρέπεται όμως η διάθεση τυχόν αποθεμάτων που έχουν εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί, έως και για ένα (1) έτος μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας».  ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1285/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc2l5NXE0cWM2c28/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *