Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

2/4416/0004-ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Με την  Αριθ. 2/4416/0004/17.1.2014 τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/23.1.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του ν.4002/2011, όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ο Υπουργός Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις καθορίζει, υπό τον συντονισμό της 4ης Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους, για τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως ισχύει, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας τους, η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται στο τέλος του κάθε τριμήνου.
 2. Οι ποσοτικοί και ειδικοί ποιοτικοί στόχοι που δημοσιεύονται με την απόφαση τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος και κατανέμονται ανά τρίμηνο αποτυπώνονται στο «ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» του παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . ..........
Δείτε ολόκληρη την 2/4416/0004
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHBoM0pMQ0haLVU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *