Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 -ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Mε την  Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 ΕΞ 2013 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ορισμός τύπου αποδεικτικού είσπραξης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Τα αποθέματα της Διεύθυνσης Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.) και των Δ.Ο.Υ. σε χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης τύπου−Β, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη εσόδων εκτός των καταστημάτων των Δ.Ο.Υ., ως διπλότυπα τύπου−Α, μετά από έγκριση της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων, όπου θα αναφέρεται η αρίθμηση και η σειρά αυτών.Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα ορίσουν έναν υπάλληλο ο οποίος θα διαγράψει στα διπλότυπα τύπου−Β, που θα χαρακτηριστούν ως τύπου−Α και βρίσκονται στην κατοχή τους, την ένδειξη «Β» και χειρόγραφα ή με σφραγίδα θα αναγράψει παραπλεύρως την ένδειξη «Α» σε όλα τα αντίτυπα κάθε μπλοκ. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και σε όσα διπλότυπα αποστέλλονται από τη Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ. και έχουν εγκριθεί από τη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων να χαρακτηρισθούν ως τύπου−Α.
Δείτε ολόκληρη την ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 ΕΞ 2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT1BkaWNzZ1ZCb3c/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *