Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1275/2013-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΡΘ. 12 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ

Με την Πολ.1275/27.12.2013 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Στην περίπτωση που εκδίδεται  λόγω μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας, πέραν των ως άνω προϋποθέσεων πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι ακόλουθες: 
α) αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση από το συμβολαιογράφο το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.
β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνον οι ανωτέρω οφειλές. ............ 
Δείτε ολόληρη  την Πολ.1275/2013. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbm9ZazRKMHMzWDQ/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *