Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2013-ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

Με την   Αρ.Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του N .4174/2013."ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
* Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170) ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.  
Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZmFET2lkT3RaNXc/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *