Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ " ΕΡΓΑΝΗ "

Σοβαρές αλλαγές και μία σειρά νέων διαδικασιών σε ό,τι αφορά την τήρηση στοιχείων από τον εργοδότη στο σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ - ΣΕΠΕ) εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή....
  Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbkt0bDZsVGlDUHM/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1129/2017-ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε

Με την Πολ.1129/23.8.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2967/30.8.2017 τεύχος Β' - με θέμα " Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83)." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της «Σύμβασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (στο εξής «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση»), που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λόγω μη τήρησης των αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1129/2017.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΠΟΛ.1126/2017-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Με  την  Πολ. 1126/10.8.2017   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2957/29.8.2017  τεύχος Β' ) με θέμα " Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 1. Μετά το άρθρο 1 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο άρθρο 1α ως εξής:
     Άρθρο 1α Ορισμός e-παραβόλων
 Ο Δημόσιος Φορέας ενημερώνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Παραβόλου με τα προς ένταξη παράβολα. 
 Ο Φορέας αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. με τυποποιημένο πίνακα τα κατ’ ελάχιστον παρακάτω στοιχεία: ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1126/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdU92RkVxU3JFOEU/view?usp=sharin

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Πολυνομοσχέδιο τουΥπουργείου   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει 118 άρθρα με σειρά ρυθμίσεων για τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό.
Δείτε  όλες τις αλλαγές
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlpWWmhjTUVlNFk/view?usp=sharing 
Δείτε το Πολυνομοσχέδιο
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWxOOWQxdDJJSmc/view?usp=sharing
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU0pLbUxLYmxaMms/view?usp=sharing 
 

ΠΟΛ.1134/2017- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4484/2017 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ

Με την Πολ.1134/28.8.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α'/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 -Tα «Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604)» υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
 - Η υποχρέωση για την απόδοση από τον παραγγελιοδόχο του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο καταλαμβάνει όχι μόνο τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγρότης φυσικό πρόσωπο, αλλά και τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγροτικός συνεταιρισμός ή κάποιο νομικό πρόσωπο με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα.
-Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1134/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcnJ3MWQ2ZXdDZU0/view?usp=sharing

Σ.τ.Ε 1364/2017-Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Φ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την Απόφαση 1364 /17.5.2017 του Σ.τ.Ε  κρίθηκε ότι " Η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι όχι απλώς την έκδοση εντολής ελέγχου από την φορολογική διοίκηση αλλά την κοινοποίηση αυτής στον φορολογούμενο."


 Δείτε την Απόφαση 1364/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pODlBRU1MVFhFcW8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1131/2017-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Με  την  Πολ.1131/24.8.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α'110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις "  διευκρινίζονται συνοπτικά  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Πρόκειται για θέσπιση της υποχρέωσης των Ομίλων ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα ίσα ή άνω των 750.000.000 ευρώ να υποβάλλουν σε ετήσια βάση ενώπιον των φορολογικών αρχών της φορολογικής τους κατοικίας συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους δραστηριότητα. Ο κανόνας για την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα αφορά καταρχήν την Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ. Προβλέπεται όμως και δευτερογενής μηχανισμός για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα από Παρένθετη ή άλλη Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται στον νόμο.  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1131/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peVBkZUZwdmsxeTQ/view?usp=sharing

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/2017-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 20€ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 Με την Αρ.Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/28.8.2017 του ΕΦΚΑ; με θέμα " Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ."ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Μεταξύ των άλλων πόρων του Λογαριασμού ορίστηκε η ετήσια εργοδ οτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 
Όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς προβλέπεται ότι, αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως και εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου.
 Δείτε ολόκληρη την Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWdGQUZlLUNQUVE/view?usp=sharing

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

ΠΟΛ.1132/2017- ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 10.000 € ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με  την  Πολ.1132/24.8.2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/201 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
1) Αφορά σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1.8.2017), αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.
 2) Εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1132/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjNfWlUyMWdFWFE/view?usp=sharing

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΦΙΑΣΚΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ "ΝΕΩΝ" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 Σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο εξελίσσεται το πολυδιαφημισμένο σχέδιο για την αναπροσαρμογή και μείωση των αντικειμενικών αξιών στα όρια των εμπορικών αξιών. Οι φορολογούμενοι θα εξακολουθήσουν για πολύ ακόμη να φορολογούνται με πλασματικές τιμές ακινήτων και να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν φόρους για αξία ακίνητης περιουσίας που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο για να συνεχίσει η κυβέρνηση την εξοντωτική υπερφορολόγηση και να αποφύγει την πολιτικά ευαίσθητη για αυτήν περικοπή των κρατικών δαπανών. .....
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.
http://www.capital.gr/tax/3235046/fiasko-i-meiosi-ton-neon-antikeimenikon-axion 

ANAΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α 2017

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
 Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 - Εμφάνιση των οφειλών στην "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση", σταδιακά, μέχρι τις 21:00.
 – Για στατιστικά δείτε εδώ.

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Με την Δ.Λ.-Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 24.6.2017 της Α.Α.Δ.Ε.  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η φορολόγηση της υπεραξίας ή αντίστοιχα η μεταφορά ζημίας για πέντε έτη, αφορά μόνο στις πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις τίτλων και όχι στην υπερτίμηση ή υποτίμηση αυτών, καθόσον το κέρδος ή η ζημιά από την αποτίμηση των τίτλων που κατέχει φυσικό πρόσωπο, δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, η εν λόγω ζημία, είτε προέρχεται από αποτίμηση τίτλων ημεδαπής είτε από τίτλους αλλοδαπής προέλευσης, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν εκπίπτει από το εισόδημα φυσικού προσώπου, ως μη προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. - ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYzhiblgydjBLSk0/view?usp=sharing

ΠΑΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Μόνο ικανοποιημένοι δεν νοιώθουν στο υπουργείο Οικονομικών από την έως τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παρά τη βροχή νέων φόρων που επιβλήθηκαν φέτος στην άμεση και την έμμεση φορολογία αλλά και τη διαφαινόμενη ανάκαμψη του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος, τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την πέρυσι. .... 
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. 
http://www.capital.gr/tax/3234666/pano-oi-foroi-kato-ta-esoda

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

EΦΟΡΙΑ : EΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ζήτημα χρόνου είναι να ξεκινήσει και η εφορία να βγάζει στο σφυρί ακίνητα των οφειλετών στην εμπορική τους αξία, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντικειμενική που σήμερα αποτελεί την τιμή εκκίνησης των πλειστηριασμών.
Στα σκαριά βρίσκεται η σύνταξη της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα αποτελέσει και το τελευταίο και ουσιαστικό βήμα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό;  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  capital.

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ο ΕΝΦΙΑ " ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ " ΑΥΤΟΜΑΤΑ 600.000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ

Πώς (δεν) θα δοθούν οι επιστροφές μέσω του συμψηφισμού με το φόρο των ακινήτων τον Σεπτέμβριο - Όλες οι λεπτομέρειες και οι εξαιρέσεις - Ποιοι πρέπει να πάνε στις εφορίες
Τον συμψηφισμό του ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή φόρου που περίμεναν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν τον Σεπτέμβριο 600.000 φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι επιστροφών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση της κυβέρνησης, αντί οι επιστροφές φόρου να μπουν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων θα συμψηφιστούν με τα ηλεκτρονικά ραβασάκια για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Οι εκκρεμείς επιστροφές για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων φτάνουν περίπου τα 240 εκατ. ευρώ καθώς σχεδόν το 60% των φορολογουμένων με πιστωτικό εκκαθαριστικό δεν έχει λάβει ακόμα την επιστροφή. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Πρώτου  θέματος.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΦ 86437/2017- Η 2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ POS

Με την με αριθμό 86437/3-8-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2881/21.8.2017 με θέμα " Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)" τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφαση ως εξής:
 Ειδικότερα,
1. Τροποποιείται η § 1 του άρθρου 1 της  45231/2017 και από "καταναλωτές της § α " τροποποιείται σε  πληρωτές της περιπτ. β' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
2. Αντικαθίσταται η περ β της § 6 του άρθρου 4 της 45231/2017 όπου το " Τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά " τροποποιείται σε  αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση 
 Δείτε την  Απόφαση.86437/2017 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjdhQmQ1eXVWY1U/view?usp=sharing

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

OΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΙΧ ΜΕ ΜΟΛΙΣ 20 €

Οι ιδιοκτήτες 300.000 παλιών οχημάτων μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο
Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε οριστική διαγραφή του οχήματός τους και να απαλλαχθούν από κάθε οικονομική υποχρέωση για αυτό (φόροι, τέλη κλπ) θα έχουν οι ιδιοκτήτες 300.000 και πλέον, παλιών οχημάτων και μάλιστα με κόστος μόλις 20 ευρώ.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του news
http://www.news.gr/oikonomia/article/656794/oristiki-diagrafi-anasfalistou-ich-me-molis-20-evro.html 

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ "ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Αναμένεται να πάρουν «σάρκα και οστά» από το επόμενο έτος.
 Δεκαεννέα νέα «όπλα» κατά της φοροδιαφυγής, με στόχο νέου τύπου διασταυρώσεις και εργαλεία για περισσότερο αποδοτικές κατασχέσεις, ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οι σημαντικές αλλαγές που ετοιμάζει πυρετωδώς η ΑΑΔΕ αναμένεται να πάρουν «σάρκα και οστά» από το επόμενο έτος, ενώ θα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή την επόμενη διετία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως το τέλος του έτους θα πρέπει, με βάση το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί, να έχουν ολοκληρωθεί οι εξής δράσεις: ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1268199/enisxumeno-oplostasio-kata-tis-forodiafugis

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΠΟΛ.1128/2017-ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Με την Πολ. 1128/10.8. 2017  της   Υφυπουργού Οικονομικών  με θέμα " Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής"  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αρ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β/20-1-2016), κατά το μέρος της που αφορά τη Β΄ ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως εξής : 
Β΄ ζώνη Ραφήνας σε χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ. 
2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1128/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWhienlvaWg3REE/view?usp=sharing

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

"ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ" ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη διασύνδεση του TAXISnet με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
Μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση όλων των φυσικών και των νομικών προσώπων, «τρέχει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου «όλα στο φως», που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Γιώργος Πιτσιλής.
Η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων και στήριξης του κρατικού προϋπολογισμού επιταχύνει τις διαδικασίες για τη διασύνδεση του TAXISnet με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Κτηματολόγιο, Εργάνη), ώστε να αποκαλυφθούν «κρυφά» εισοδήματα και να μπουν οι βάσεις του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, όπως προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ, που με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο του 2019.  .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1267390/ola-sto-fos-me-ti-nea-ilektroniki-basi-dedomenon

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Α.Α.Δ.Ε.
Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2017 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 18 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017. 
Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Αυγούστου.
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2018, δεν θα είναι διαθέσιμη στις 18/8, μεταξύ 11:00 και 15:00
Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2016), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Ως προς την αμοιβή της Τρίτης 15ης Aυγούστου 2017 ισχύουν τα εξής:
  •  Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
  • Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν  
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15ης  Aυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΗΝΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε φάση επεξεργασίας είναι σύμφωνα με πληροφορίες η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που θα ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη της ταυτόχρονης πληρωμής των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού. .......
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  cnn.gr
http://www.cnn.gr/oikonomia/story/93083/ton-idio-mina-i-katavoli-misthon-eisforon-kai-foron-apo-tis-epixeiriseis

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

" ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ" ΟΙ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στο «σκοτάδι» εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή και άνεργοι που έλαβαν από το 2015 αμοιβή με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης), καθώς ουδείς γνωρίζει τι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να καταβάλουν για τα εισοδήματα που έλαβαν.
Όπως γράφει η Καθημερινή, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να καταβάλλεται εισφορά αντίστοιχη με εκείνη που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με μπλοκάκι, τιμολόγιο ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.....
Δείτε ολόκλρο το άρθρο του newmoney.
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/330615-%C2%ABston-aera%C2%BB-oi-ameibomenoi-me-apodeikseis-dapanis

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(ΙΟΥΛΙΟΣ 2017)

Δημοσιεύθηκε σήμερα  στο site της  Α.Α.Δ.Ε.  το "Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα " σε νέα επικαιροποιημένη έκδοση(Ιούλιος  2017)

Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbENVcVVCYzF6Um8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1116/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

Με την Πολ.1116/26.7. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω " oρίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2017 για τους ανωτέρω υποκειμένους:
α) Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 31.7.2017, 31.8.2017 και στις 29.9.2017.
β) Οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1116/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYXZXTThvTldzM2M/view?usp=sharing

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΠΟΛ.1117/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΗΝ ΚΩ

Με την Πολ.1117/27.7.2017  της  Yφυπουργού Οικονομικών   με θέμα " Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.7.2017 "ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2017 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, πλην ΦΠΑ, που ρυθμίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κω ή που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Κοινότητα Κω, της Δημοτικής Ενότητας Κω, του Δήμου Κω, της Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 21.7.2017 και μέχρι την 31.10.2017. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 2. Παρατείνονται μέχρι και την 22 Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Κοινότητα Κω, της Δημοτικής Ενότητας Κω, του Δήμου Κω, της Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 21.7.2017 και μέχρι την 22.1.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  3. Αναστέλλεται μέχρι και την 22.1.2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την 21.7.2017 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1117/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN3FvTTkyN28yQkk/view?usp=sharing

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΠΟΛ.1122/2017- ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Φ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Με την Πολ.1122/28.7.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2758/8.8.2017   με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ." ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1212/24.9.2015 (ΦΕΚ 120 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1122/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNkxYcHFVU0FqSVE/view?usp=sharing

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Με την ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 4.8.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
   Ο νόμος δεν προβλέπει περιοριστικά ότι εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μόνο οι κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ημεδαπή, συνάγεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης, εκπίπτουν οι κρατήσεις από τους μισθούς που έχουν πραγματοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργοδότες, είτε αυτές αποτελούν κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, είτε υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, είτε αποτελούν κρατήσεις στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων όπως αυτές αναγράφονται σε βεβαιώσεις που προσκομίζονται με τη δήλωση εισοδήματος στην Ελλάδα.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOXotZHNSVG1qU1U/view?usp=sharing

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Ιουλίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 31.8.2017.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 10 ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ Α΄ ΔΟΣΗ

Από τα 2.431.000 άτομα που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό, οι 671.000 δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση έως την 31η Ιουλίου. Στο 69,5% ανήλθε η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος. Γιατί δεν σήμανε συναγερμός στην ΑΑΔΕ.
 Δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος εντός της προθεσμίας τρεις στους δέκα φορολογούμενους και είναι πλέον εκτεθειμένοι σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, αν δεν προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
Μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έως τις 31 Ιουλίου, τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι σε σύνολο 2.431.000 φορολογουμένων με χρεωστικό ραβασάκι, το χέρι στην τσέπη έβαλαν 1.760.000.
Ένα ποσοστό της τάξεως του 28% (671.000 άτομα) δεν πλήρωσε τη δόση έως τις 31 Ιουλίου και είναι αμφίβολο εάν θα το πράξει τις επόμενες ημέρες.....
Δείτε ολόκληρο  το άρθρο του http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1558229/foros-eisodhmatos-treis-stoys-10-den-plhrosan-thn.html 

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΕΥΡΩ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ

Σε δύο εβδομάδες όλες οι τράπεζες θα εφαρμόζουν τις χρεώσεις για όσους επιμένουν να μην χρησιμοποιούν το e-banking για την εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
Ακόμα και στα 2 ευρώ ανά συναλλαγή -και ασχέτως του ύψους του φόρου που πληρώνεται- θα φτάνει τελικά η προμήθεια που θα εισπράττουν οι τράπεζες, για όσους επιμένουν να μην χρησιμοποιούν το e-banking για την εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του πρώτου θέματος.
http://www.protothema.gr/economy/article/703075/kai-2-euro-i-promitheia-gia-pliromi-forou-sto-gise/

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 2723/3.8.2017 τεύχος Β' η απόφαση  Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα " Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων."
Ειδικότερα,
- Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση  από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800)€ ανά ημερολογιακό μήνα.(από 840€ ανά δύο εβδομάδες που ισχύει σήμερα)
-επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι,
- επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του Ν. 3874/2010,
 Δείτε ολόκληρη την  Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbXhMYVVSQ1lobTA/view?usp=sharing

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017-ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2.8. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Επειδή η επιχείρηση από τη σύστασή της με την πορεία των εργασιών της και την όλη δραστηριότητά της, δημιουργεί φήμη και πελατεία καθώς και ίδια κεφάλαια, χωρίς να υποχρεούται σε τυπική αύξηση του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων με επαχθή αιτία (πώληση), για να υπολογισθεί η υπεραξία ως διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης αυτών λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που λόγω απλογραφικών βιβλίων νοούνται ως η διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την πώληση των μερίδων προσωπικής εταιρείας ανέγερσης και πώλησης οικοδομών με απλογραφικά βιβλία, θα ληφθεί υπόψη η αξία των απούλητων διαμερισμάτων που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας για τον υπολογισμό της υπεραξίας, καθόσον αυτά αποτελούν εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχείρησης (αποθέματα) όπως και τα οικόπεδα - γαίες στα οποία προορίζονταν να ανεγερθούν οικοδομές προς πώληση.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQmZSb0lLS3dxSEU/view?usp=sharing

ΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέθηκε σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4469/2016 (καθότι παρήλθε η προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία) η  Ηλεκτρονική  Πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης των Οφειλών  των  Επιχειρήσεων.
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα  και να υποβάλλεται αίτηση μπορείτε να εισέρχεστε ( μέσω της σύνδεσης που διαθέτει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης  Ιδιωτικού Χρέους ) στην Διεύθυνση    http://www.keyd.gov.gr/


Καλώς ήρθατε στο πληροφοριακό σύστημα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (εφεξής «πλατφόρμα», έκδοση 1.0, 3/8/2017).
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να υποβάλει αίτηση κάθε φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) με πτωχευτική ικανότητα, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο (ΝΠ), το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής και επιλεξιμότητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/03.05.2017).


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *