Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 2723/3.8.2017 τεύχος Β' η απόφαση  Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα " Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων."
Ειδικότερα,
- Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση  από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800)€ ανά ημερολογιακό μήνα.(από 840€ ανά δύο εβδομάδες που ισχύει σήμερα)
-επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι,
- επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του Ν. 3874/2010,
 Δείτε ολόκληρη την  Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbXhMYVVSQ1lobTA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *