Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

13% Ο Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α

Με την Πολ. 1242/24.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011." παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών, το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για τη δραστηριότητά τους αυτή υπάγονται στο φόρο και οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν από 22.08.2011, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16  του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1242/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYzJiZTE1MGEtNTcwNi00ZmEyLWFmZmEtNzhkYTQzZjMwNTkx&hl=en_US 

ΜΕΧΡΙ 30/12/2011 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝΠαράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος (άρθρου 18 του νόμου 4002) και για την υπαγωγή στην περαίωση δίνει το υπουργείο Οικονομικών.
Η προθεσμία έληγε κανονικά σήμερα  30 Νοεμβρίου και η παράταση του ενός μηνός δόθηκε ώστε να υπαχθούν όσο περισσότεροι φορολογούμενοι γίνεται. 

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 6 ΔΟΣΗΣ


20.59 μμ
Ενέκρινε το EUROGROUP προ λίγου την εκταμίευση της 6ης δόσης των 8 δις .€, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν οι τρεις  πολιτικοί αρχηγοί  που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Έτσι μέχρι την εκταμίευση της επόμενης δόσης αποφύγαμε την χρεοκοπία.

ΔΗΛΩΣΗ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΑ

Στο site του ΥΠΟΙΚ αναρτήθηκε η παρακάτω Ανακοίνωση.
Με αφορμή σχετικά δημοσιογραφικά σχόλια, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Ένα από τα πιο προσφιλή θέματα των συζητήσεων σχετικά με το μέγεθος της ελληνικής φοροδιαφυγής και παραοικονομίας είναι, δεκαετίες τώρα, οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία.Είναι παράδοξο το θέμα αυτό να επανέρχεται τώρα, με την μορφή αποριών ή σχολίων, όταν έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με την Ελβετία να υπογράψει σύμβαση, κατά τα πρότυπα των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογράψει η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/d312fd2f-5cf8-4ab1-b5e1-20040e65fc9f

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. ΤΩΝ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛ/ΝΤΑΙ

Με την Πολ.1240/25.11.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ." ορίζονται τα παρακάτω. 
Ειδικότερα,
Σχετικά με την τήρηση των βιβλίων του τμήματος Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:α) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, θα «κλείσουν» αφού υπογραφούν από τον αρμόδιο τμηματάρχη και Δ/ντή Δ.Ο.Υ., την τελευταία ημέρα λειτουργίας.β) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η αρμοδιότητα των πιο πάνω, θα συνεχίσουν να τηρούνται κανονικά, με ενιαία αρίθμηση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1240/2011. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pOGE4MGRlOTMtMTg5Yy00MjNlLWE3YmEtZDExZDNjMjBjOTQ4&hl=en_US 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡ/ΞΗ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΔΙ/ΤΑΙ ΤΟ Τ.Π.Υ ΤΩΝ Δ.Π.Ι

Με την Πολ.1239/24.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης» διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, για την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών τους, μπορεί να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας προς τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς ή τους εμπόρους των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.Το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται στο χρόνο της είσπραξης ή της πίστωσης της αμοιβής και ανεξάρτητα, αν η αμοιβή αυτή αφορά χρήση ή παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων από τη διαχειριστική περίοδο της είσπραξης, διότι τότε θεωρείται εκκαθαρισμένη η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1239/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4vNibKHd1ToZDY0NTE4MmMtNmUxMi00YTkwLThkYjgtNmYyNWZlYTBkMmFi&hl=el

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μελετάται από  το ΥΠΟΙΚ  η ενσωμάτωση σε ένα όλων των φόρων επί των ακινήτων για να εισπράξει επιτέλους χρήματα επί των ακινήτων και να καλύψει τις μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα  το ΥΠΟΙΚ λόγω των γνωστών αδυναμιών του δεν έχει  καταφέρει  να εισπράξει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ 2009) και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και του 2011.Σχεδιάζεται δηλαδή το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων  Δομημένων Επιφανειών(Ε Ε Τ Η Δ Ε ) να αντικαταστήσει όλους τους φόρους των ακινήτων.Προβλέπεται επίσης η αύξηση των Αντικειμενικών τιμών ώστε να προσεγγίσουν τις πραγματικές και η διαμόρφωση μιας ενιαίας τιμής των ακινήτων η  οποία θα εμφανίζεται στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η στο Ε9 κ.λ.π.
ΣΧΟΛΙΟ
Εάν υλοποιηθούν τα ανωτέρω θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη φορολογική Επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων σε μια εποχή που η αγορά ακινήτων έχει εντελώς παγώσει.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡ.& ΟΡΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛ. ΦΜΥ ΑΠΟ ΝΠΔΔ&ΟΤΑ

 Με την Πολ.1237/24.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ύστερα από την ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)." παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ που εντάσσονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής για τις αμοιβές που καταβάλλουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, υποχρεούνται σε δύο ηλεκτρονικές υποβολές, δηλαδή εκείνης των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ για τις αποδοχές που καταβάλλουν άμεσα από την υπηρεσία τους και των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών για τις αποδοχές που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 της παρούσης και συνεπώς και στη χορήγηση αντίστοιχα δύο βεβαιώσεων αποδοχών στους δικαιούχους. ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1237/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNzZiN2QzZGQtZmE1NC00OGU5LWFhNmQtMjAyZDE4YjFiNTNi&hl=en_US

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Με την Πολ.1236/24.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Η ρύθμιση της εξυγίανσης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της συνδιαλλαγής τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, με ειδοποιό διαφορά τη δέσμευση από τη συμφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 η παρ.1 του ν. .4013/2011¨
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1236/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNTRkOWZhNTMtYmI4Mi00YTc3LTljY2ItYjE3NDQ3NDY5ZDVm&hl=en_US

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ/ΣΗΣ ΦΟΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την Πολ.1235/24.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης" δίδονται οι παρακάτω οδηγίες.
Υπενθυμίζουμε οτι με την Πολ .1203/28.9.2011 η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι την 20/12/2011.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38  του ν. 2873/2000 όπως ισχύει: « Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66  του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1235/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZTkwZTIxMjktMTlmZC00ZmRiLThjNjItOTNiZmZiNDBkZGY1&hl=en_US

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 30/12/2011 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 
Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΑΛ/ΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ΟΡΙΣ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Μ.Ψ.Υ

 Με την Πολ.1234/18.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ότι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της παραγρ. 1, του άρθρου 11, του ν.2716/1999, πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων ε΄ και θ΄, του άρθρου 22 , του Κώδικα ΦΠΑ, και απαλλάσσονται από το φόρο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1234/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMjk0MWMwZGItZDQwOC00Nzc4LWIzZmYtNDZlODdhMWU5Zjhk&hl=en_US 

Η ΦΟΡ. ΑΡΧΗ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Με την απόφαση 1278/2011 του Σ.τ.Ε(Τμήμα β') κρίθηκαν τα παρακάτω. 
Περίληψη.Σε περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας.Η φορολογική αρχή δεν απέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία την επίμαχη εικονικότητα και, συνεπώς, το ανύπαρκτο των  σχετικών συναλλαγών της αναιρεσίβλητης, αναζητώντας τον ή τους λήπτες του φερομένου ως  εικονικού φορολογικού στοιχείου, όπως είχε υποχρέωση, ενόψει του ότι, όπως ρητώς αναφέρεται  στην αναιρεσιβαλλομένη, για τις επίμαχες πωλήσεις είχαν εκδοθεί επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ & ΤΕΛ. ΕΠΙΤ/ΤΟΣ

Με την Πολ. 1232/21.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω και του τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους λαϊκών αγορών."  προβλέπονται οι παρακάτω απαλλαγές.
Ειδικότερα,
-Απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος της περιπτ. ε' της  παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.
-Δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος στους εμπόρους λαϊκών αγορών για κάθε λαϊκή αγορά που διαθέτουν τα εμπορεύματά τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1232/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZjNjM2Y5YjItZDI1ZC00OGMxLTg5ODMtMzNlZGE3MDMxZmM1&hl=en_US

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Μέσω συνδυαστικών κριτηρίων και ενός ειδικού αλγόριθμου θα προκύπτει από το νέο έτος το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και ελεύθερων επιτηδευματιών.
Τα νέα αντικειμενικά κριτήρια και τεκμήρια, που θα θεσπιστούν με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα στις αρχές του επόμενου έτους, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στο κλείσιμο των παραθύρων στο «πόθεν έσχες»...........
 Στο πλαίσιο αυτό, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία είναι τα εξής:
** το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας,
** ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος,
** τα τετραγωνικά του γραφείου ή του καταστήματος,
** η αντικειμενική αξία της έδρας ή του καταστήματος, ή το ενοίκιο που καταβάλλεται ανάλογα με την περιοχή
** τα πάγια έξοδα της επιχείρησης, όπως ενοίκια, οι υπάλληλοι που απασχολούνται κ.λπ............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της Ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2094913

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ" ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ

Σκοπός του Σ∆ΟΕ να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο 36
επιχειρηµατίες
Επειτα από δεκαετίες ασυλίας, τον δρόµο για τον... «Κορυδαλλό» παίρνουν και οι επώνυµοι φοροφυγάδες. Με εντολή της κυβέρνησης και κατόπιν προτροπής από την τρόικα, βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλη επιχείρηση αποκάλυψης και σύλληψης από το Σ∆ΟΕ και την Οικονοµική Αστυνοµία µεγάλων οφειλετών του ∆ηµοσίου, γνωστών επιχειρηµατιών και celebrities που απασχολούν εδώ και χρόνια τις φορολογικές αρχές αλλά ποτέ κανείς δεν τους είχε «ακουµπήσει». Μετά το πρώτο κύµα συλλήψεων που έχει ταράξει τους οικονοµικούς «κύκλους», έχει προετοιµαστεί και θα εκδηλωθεί τις επόµενες ηµέρες το δεύτερο µεγάλο κύµα εντοπισµού και σύλληψης µε σκοπό να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο 36 επιχειρηµατίες.
Τις επόµενες ηµέρες ξεκινά έλεγχος στις offshore εταιρείες της Χαλκιδικής, της Κύµης Ευβοίας αλλά και της περιοχής Κρανιδίου που χαρακτηρίζεται από το Σ∆ΟΕ ως το «Λιχτενστάιν της Ελλάδας».....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=431011&wordsinarticle=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%3b%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%82

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

          Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Υπηρεσία υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η υπηρεσία τώρα εξυπηρετεί εκπρόθεσμες αιτήσεις για δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.
Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης υποβολής αιτήσεων στις 2 Οκτωβρίου 2011 η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους όσους δεν υπέβαλλαν έγκαιρα αίτηση, ή υπέβαλλαν αίτηση με λανθασμένα στοιχεία, δηλαδή έστειλαν μηνύματα που δεν ανταποκρίνονταν στον προδιαγεγραμμένο τρόπο αποστολής ή περιείχαν λανθασμένο ΑΦΜ ή αριθμό παροχής.
Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό Έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS). Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (βλέπε Εικόνα 1). Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 54160............
Δείτε ολόκληρη την  Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ.http://www.gsis.gr/cmdocs/8235.pdf 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με την Αρ.Πρωτ. ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ  1156477  ΕΞ  16.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα«Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με "το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α174)», δίδονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
 Διευκρινίζεται ότι στο 0,5% των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας, της παρ. 7 του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 συνυπολογίζονται και οι δηλούμενες λογιστικές διαφορές που αφορούν τις δαπάνες των περιπτώσεων (β),(μ),(ψ) και (σ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 ), όπως αυτές  προσδιορίζονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Εάν δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες, μπορεί να εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται σχετική αναφορά επί των λοιπών θεμάτων της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας που έχει προσδιορίσει η ελεγχομένη επιχείρηση, καθώς επίσης και η διαπίστωση ότι με βάση τις εργασίες του Νόμιμου Ελεγκτή δεν' έχουν εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες που θα έπρεπε να αναμορφωθούν για λόγους παραγωγικότητας.................
Δείτε ολόκληρη την 1156477/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZjFjYWU4ZGQtYzczMC00ZDBhLThjMzctYTBjOTZjNWI1ZTI3&hl=en_US
Σχετική και η 44760/1362/24.10.2011.
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMTY4NWFmYzEtZjcxZC00YWY3LWE2MjgtMDc2NjMyMzA0Yjli&hl=en_US 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Με την Πολ.1231/14.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 ». προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειάς σας.Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιό μας Σ 4309/159/ΕΓΚ. 19/1.12.1983.Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2011 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1231/2911.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjhiYTUwMTktMWFjNC00ZmQ3LTk2NjYtMzRjYWMzMDljNzU0&hl=en_US

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο χρόνος υιοθέτησης των αλλαγών του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος μετατέθηκε για τις αρχές του 2012 καθώς, όπως υποστηρίζουν κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, τα μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα όπως το ειδικό τέλος ακινήτων, η μείωση του αφορολογήτου ορίου κ.λπ., έχουν ήδη θεσπιστεί και επομένως υπάρχει χρόνος να εξεταστούν οι ρυθμίσεις στις οποίες συγκλίνουν κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και οι οποίες αφορούν:
* την εφαρμογή νέου τύπου αντικειμενικών κριτηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω ενός νέου πλέγματος κριτηρίων μεταξύ των οποίων, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», περιλαμβάνονται η ακίνητη αλλά και η κινητή περιουσία όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

* την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες».

* την υποχρεωτική χρήση της φοροκάρτας από την 1η Ιανουαρίου 2012, με στόχο την αναθέρμανση του «κινήματος» των αποδείξεων

* την απευθείας είσπραξη του ΦΠΑ μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ούτως ώστε σε κάθε εμπορική συναλλαγή με πλαστικό χρήμα ο ΦΠΑ να παρακρατείται από την τράπεζα και να αποδίδεται από αυτήν αυτομάτως στο ελληνικό Δημόσιο.

Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι, επειδή η τρόικα στην τελευταία έκθεσή της υπογραμμίζει ότι προς το παρόν η κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει στη μείωση των φορολογικών συντελεστών άμεσων και έμμεσων φόρων, οι εν λόγω αλλαγές σε συνδυασμό με αυτές που αφορούν τις φοροαπαλλαγές και φυσικά τις μειώσεις συντελεστών στις επιχειρήσεις, καθώς και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και όλες τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, μετατίθενται σε δεύτερο χρόνο.
πηγή: naftemporiki.gr

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Ε ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ

Με την απόφαση 105/2011 του Αρείου Πάγου κρίθηκαν τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας ο οποίος προέβη σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Η παραγραφή για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσής του, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου.

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε10

Πρόσθετος φόρος για όσους δεν έχουν αποδείξεις
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα έσοδα και τα δάνεια, αλλά και οι δαπάνες, οι αγορές και οι καταθέσεις.
*Σχόλιο.  Eάν νομοθετηθεί και αυτό προβλέπω να αδειάσουν οι τράπεζες με όλα τα γνωστά αποτελέσματα........
Θ.Β 
Ειδικότερα,
Με πρόσθετη φορολογία κινδυνεύουν χιλιάδες φορολογούµενοι που θα εµφανίσουν το 2012 λιγότερες δαπάνες, αγορές και καταθέσεις από τα ετήσια πραγµατικά εισοδήµατά τους και τα δάνεια που πιθανόν να λάβουν. Το υπουργείο Οικονοµικών έχει αποφασίσει να εφαρµόσει το ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» µε τη συµπλήρωση ενός ειδικού εντύπου µε τον κωδικό Ε10. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες του «Βήµατος της Κυριακής», το νέο έντυπο θα περιλαµβάνει τις εξής βασικές κατηγορίες οικονοµικών στοιχείων του φορολογουµένου και της συζύγου στην περίπτωση των εγγάµων: από τη µία µεριά τα έσοδα και τα δάνεια που εµφανίζονται και από την άλλη οι δαπάνες, οι αγορές και οι καταθέσεις.
Στην περίπτωση που η διαφορά των συνολικών εσόδων µε το σύνολο των δαπανών και των καταθέσεων είναι µεγαλύτερη του 10% του συνόλου των εσόδων τότε θα επιβαρυνθεί ο φορολογούµενος µε πρόσθετη φορολογία 10%.............................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=429899&h1=true

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΑΔΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡ. ΔΗΛΩΣΕΩΣ

Με την Απόφαση 1231/2010 του Αρείου Πάγου κρίθηκαν τα παρακάτω.
Περίληψη:
Φοροδιαφυγή. Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικοποίηση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Καταδίκη κατηγορουμένου με παραδοχή ελαφρυντικών προτέρου εντίμου βίου. Λόγοι αναίρεσης: έλλειψη αιτιολογία, έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από τη ανάγνωση εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την καταδικαστική κρίση. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου, αφού προκύπτει ότι τα έγγραφα αυτά αναγνώσθηκαν. Υπέρβαση εξουσίας. Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής (πλημμελήματος και κακουργήματος). Χρόνος έναρξης της παραγραφής αυτών. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης και προσθέτων επ' αυτής λόγων ως αβασίμων. Μη επιδίκαση δικαστικής δαπάνης στο μη παραστάν κατά τη συζήτηση Ελληνικό Δημόσιο, που παρέστη μόνος την αρχικά ορισμένη δικάσιμο, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΡΓΟΥΣ Α.Φ.Μ.

Με την Πολ.1229/8.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β/5-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)».  προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 (ΦΕΚ 1778/Β75-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1/9/2011 με την οποία καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) επιτηδευματιών, φυσικών και μη φυσικών προσώπων, που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της...............
Δείτε ολόκληρη την  Πολ.1229/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMDM0MzA5NDItMDM4Zi00ZDQyLTgzMzMtZWZhZGYzMzExNjBi&hl=en_US

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μετά από κυοφορία 3,5 ημερών  με διαβουλεύσεις και  παλινωδίες των αρχηγών των  κομμάτων εξουσίας  και μετά από  μεγάλες  αντιδράσεις  της κοινωνίας και των βουλευτών  των δύο κομμάτων για την υποψηφιότητα  του  κ. Φ. Πετσάλνικου για  Πρωθυπουργού , ανακοινώθηκε  επιτέλους ότι δόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  εντολή σχηματισμού   Νέας Κυβέρνησης   Εθνικής Ανάγκης με  Πρωθυπουργό τον κ. Λ. Παπαδήμο. Η ορκωμοσία  της νέας κυβέρνησης  θα γίνει αύριο 11.11.2011 στις 14.00μμ.

ΧΑΡΤΟ/ΜΟ 2,40% ΕΠΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Με την Απόφαση 3529/2010 του Σ.τ.Ε κρίθηκαν τα παρακάτω: Ειδικότερα,    Τέλος χαρτοσήμου επί χρησιδανείου. Πότε θεωρείτε ότι συνάπτεται σύμβαση δανείου και χρησιδανείου. Η παραχώρηση της χρήσης ψυγείων συντήρησης προϊόντων σε πελάτες εταιρίας χωρίς αντάλλαγμα και για αόριστη χρονική διάρκεια, μια και το χρονικό διάστημα της δωρεάν χρήσης διαρκεί, όσο οι πελάτες θ' αγοράζουν προϊόντα της εταιρείας, συγκροτεί την έννοια των συμβάσεων χρησιδανείων (άρθρο 810 Α.Κ.)
* Η απόφαση αυτή  ανατρέπει την μέχρι σήμερα θέση του ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με την οποία η σύμβαση παραχώρησης κατά χρήση επενδυτικών αγαθών χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, δεν θεωρείται ότι αποτελεί αυτοτελή σύμβαση χρησιδανείου, ήτοι, σύμβαση κείμενη εκτός πεδίου του Φ.Π.Α, αλλά  σύμβαση υπαγόμενη στο καθεστώς του Φ.Π.Α.
Συνεπώς, η σύμβαση αυτή ως υπαγόμενη στο καθεστώς του Φ.Π.Α, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη της § 1β του άρθρου 57 του Ν.1642/1986(νυν § 1 β του άρθρου 63 του Ν.2859/2000) Σχετικές  εγκ.1079923/Πολ.1184/1995, και Γνωμ.269/1995 του Ν.Σ.Κ.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση 3259/2010 του Σ.τ.Εhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pY2FmNDFhNzctYjcxOS00YWEwLTkzM2MtMDMyYTA1ZTAzZGNj&hl=en_US  

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ 3Η ΗΜΕΡΑ

Για τρίτη ημέρα τα δύο κόμματα  εξουσίας της χώρας μας  δεν μπόρεσαν να  καταλήξουν στο πρόσωπο του  Πρωθυπουργού που θα ηγηθεί της Κυβέρνησης Εθνικής Ανάγκης για να βγάλει την χώρα από το τέλμα που τα ίδια την έχουν οδηγήσει .Διάγγελμα απηύθυνε στον Ελληνικό λαό ο Απερχόμενος Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια οι δύο πολιτικοί αρχηγοί προσήλθαν στο Προεδρικό Μέγαρο για την αναγγείλουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το όνομα του νέου Πρωθυπουργού κ. Φ. Πετσάλνικου.Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης από το Προεδρικό Μέγαρο διαμαρτυρόμενος  και καταγγέλλοντας  τους άλλους δύο αρχηγούς για παιγνίδια τακτικής, και για την επιλογή του Φ.Πετσάλνικου και όχι του Λ. Παπαδήμου.Μεγάλες αντιδράσεις των Βουλευτών ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για  την επιλογή του Φ.Πετσάλνικου.Αντικρουόμενες φήμες για την υποψηφιότητα του κ.
Παπαδήμου.Αναβλήθηκε για αύριο στις 10.00 πμ  το Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Επαναφέρεται  πάλι στο τραπέζι η υποψηφιότητα του κ. Λ. Παπαδήμου ο οποίος θέτει τρεις  όρους οι οποίοι συζητούνται με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς.
Σκηνές απείρου κάλλους..........Το θρίλερ συνεχίζεται...........

ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Η ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Με την 1038/2011 Απόφαση του Σ.τ.Ε με θέμα "Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά  των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων" κρίθηκαν τα παρακάτω:
Περίληψη απόφασης.
Η παράλειψη εκ μέρους της εταιρίας να προσκομίσει και να επιδείξει στον έλεγχο τα βιβλία και στοιχεία της, εξομοιώνεται από άποψη προσδιορισμού εισοδήματος προς την περίπτωση της μη τηρήσεως διαφυλάξεως λογιστικών βιβλίων και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η διενέργεια των  ελεγκτικών επαληθεύσεων και η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της οικείας χρήσεως και κατά  συνέπεια, νομίμως η φορολογική αρχή προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων  εσόδων και των καθαρών αρχών της επιχειρήσεως.  
Η μη  επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων κατά τον φορολογικό έλεγχο εξομοιώνεται προς τη μη τήρηση  αυτών, η ρύθμιση που προβλέπει την προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους σε  περίπτωση μη τήρησης των βιβλίων καταλαμβάνει και την επίδικη περίπτωση της μη επίδειξης  αυτών και αποκλείει ως ειδικότερη, την εφαρμογή της περαιτέρω ρύθμισης που προβλέπει  προσαύξηση 50%, για τις λοιπές περιπτώσεις ανακρίβειας.Μη σύνταξη και μη επίδοση στην εταιρία, υπηρεσιακού σημειώματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 8 του π.δ. 99/1977. Η επίδοση του ως άνω σημειώματος, αποτελεί μεν ουσιώδη τύπο  της διαδικασίας εκδόσεως της πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 47 του Κώδικα αυτού,  όχι όμως και της διαδικασίας προσδιορισμού αποτελεσμάτων ( ΣτΕ 4167/2005).

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΑΛΛΑΓΕΣ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για κατάργηση του Κ.Β.Σ. Γίνονται κάποιες καλές βελτιώσεις  και οι υπόλοιπες  διατάξεις μεταφέρονται στην Φορολογία Εισοδήματος στο κεφάλαιο Τέταρτο  (άρθρα 119 έως 140)
                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μετά την οριστικοποίηση των συζητήσεων συντάχθηκε σχέδιο διατάξεων με την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και την εκλογίκευση των προστίμων, το οποίο τίθεται υπόψη των μελών.
 Στο σχέδιο διατάξεων περιλαμβάνονται όλα τα σημεία στα οποία υπήρξε σύγκλιση απόψεων.
 Συνοπτικά τα σημεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
 1. Ως προς τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
 Οι αναγκαίες λειτουργικά και απαραίτητες διατάξεις για την υποστήριξη των βασικών φορολογιών (φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.), αλλά και του συστήματος φορολογικών ελέγχων ενσωματώνονται, ως τέταρτο τμήμα, στις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και καταργείται το Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ.).
 Οι διατάξεις αυτές λειτουργούν πλέον ως Κανόνες Απεικόνισης των Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) με κύρια κατεύθυνση τον περιορισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους και τον εξορθολογισμό τους, χωρίς να αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθμιστικού πλαισίου καταγραφής των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και ως εργαλείου ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Με βάση τα ανωτέρω οι βασικές μεταβολές συνοψίζονται στα εξής σημεία:
 1.1. Κατάργηση βιβλίων....................
Δείτε ολόκληρο το Συνοπτικό Σημείωμα της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.3888/2010, με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMDc4NTg2NjMtMTM2YS00ZDZjLTgyMmItMjQ2MDU3MjhlNjg3&hl=en_US 

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 Κατά την Συνάντηση σήμερα το βράδυ των κκ. Γ. Παπανδρέου και Α. Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Πα πούλια επήλθε μετά από παλινωδίες τελικώς συμφωνία για την Συγκρότηση Νέας Κυβέρνησης Εθνικής Ανάγκης με νέο Πρωθυπουργό η οποία θα οδηγήσει την χώρα μετά την υλοποίηση όλων των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε  της 26.10.2011 σε εκλογές με πιθανή ημερομηνία την 19.2.2012. Αύριο το όνομα του νέου Πρωθυπουργού ,  πιθανότερος ο Λουκάς Παπαδήμος με Αντιπροέδρους Ε. Βενιζέλο και Σ Δήμα..Συνάντηση των οικονομικών επιτελείων τώρα των δύο κομμάτων.
Πρόκειται  για γενναία απόφαση η οποία θέτει ουσιαστικά την ταφόπετρα της μεταπολίτευσης.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΔΟΘΗΚΕ ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ωρα 00.58
Με 153 Ναι ( Όχι 145 επί 298 που ψήφισαν ) δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης στην  Κυβέρνηση στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε σήμερα αργά τη νύχτα στην Βουλή.Διεργασίες για Κυβέρνηση Συνεργασίας με άλλον Πρωθυπουργό. Σήμερα  ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο στην Δημοκρατίας. Εκλογές τον Μάρτιο.
Α.ΣΑΜΑΡΑΣ «Οι μάσκες έπεσαν. Μόνη λύση οι εκλογές»

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογούνται σήμερα στο  πολιτικό σκηνικό μετά τις αντιδράσεις  που προκάλεσε διεθνώς η αναγγελία του δημοψηφίσματος, και των ταπεινωτικών χθεσινών δηλώσεων ΜΕΡΚΕΛ-ΣΑΡΚΟΖΙ.
ΒΒC: Την παραίτησή του δίνει ο Πρωθυπουργός? Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος  Μεταβατικός  Πρωθυπουργός?
Οι Αγορές  επικροτούν την ματαίωση του Δημοψηφίσματος. Άνοδος 1,86 %  στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
REUTERS : Δεν παραιτείται ο Γ. Παπανδρέου. Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα.
Στις 17.00 το απόγευμα θα μιλήσει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα και το βράδυ στην Ολομέλεια στην Βουλή.
Τη συγκρότηση προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης με αποκλειστικό αντικείμενο τη διεξαγωγή εκλογών και την επικύρωση της δανειακής σύμβασης από την παρούσα Βουλή ζητεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.
Τελικώς αποσύρεται το δημοψήφισμα αλλά και η πολιτική συναίνεση φαίνεται  να ναυαγεί καθότι  οι πολιτικοί μας για άλλη μια φορά  φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και ανίκανοι να βγάλουν την χώρα από το τέλμα που οι ίδιοι έχουν οδηγήσει.

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Ωρα  00.45'
Σε  κοινή συνέντευξη από τις Κάννες οι κ.κ. Μέρκελ-Σαρκοζί ανακοίνωσαν ότι την 4 Δεκεμβρίου 2011  θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα με ερώτημα  ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο Ευρώ ,αφού πρώτα αποφασίσει η Βουλή. Εάν η απάντηση δεν είναι θετική δεν θα εκταμιεύσουν την 6 δόση του δανείου προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 26.10.2011. Πρόκειται για εθνική ταπείνωση.................

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ 37 ΤΡΑΠΕΖ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΛ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1220/31.10.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.¨
προβλέπονται  τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθειά τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια της Γ.Γ.Π.Σ. για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012. 
Η προμήθεια του ειδικού σήματος θα γίνεται αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον έχουν γίνει διορθώσεις σε οποιαδήποτε στοιχεία του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.
Δείτε ολοκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1220/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZjYzZTYyNWMtMDI3Mi00MWFmLWIzNzQtNDg0MDQ1ZDk2ZmJi&hl=en_US 

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤ.ΤΗΣ ΚΑΤ.ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡ/ΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1203/28.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου"
δίδεται εκ νέου παράταση στην εν λόγω κατάσταση.
Ειδικότερα,
        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2011.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Παντελής Οικονόμου.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1203/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYjcyYjYyZDAtY2Q3Zi00NWFiLWE1YmItMWMwMzUyYWE4NjE1&hl=en_US

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 Με την Απόφαση 584/2011 του Β'  τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι αποκλειστικά κατά του πραγματικού υπόχρεου που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόμενου εκδότη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ασκείται η ποινική δίωξη και καταλογίζονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.
Ειδικότερα,
Στην απόφαση αναφέρεται πως «επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αμέτοχα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται αποκλειστικά κατά του πραγματικού υπόχρεου που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόμενου εκδότη.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του νόμου 3220/2004, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις ή εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δικαστικού συμβιβασμού, όπου συντρέχει περίπτωση.
πηγή: naftemporiki.gr

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑ/ΩΝ ΤΟΥ Ν.4024

Με την Πολ.1226/1.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α') με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015." κοινοποιούνται οι φορολογικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας, τα άρθρα 38,  42 παρ 1-5 και 43 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226 Α'), τα οποία αφορούν θέματα φορολογίας. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με επόμενες εγκυκλίους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΥΠΟΘΕΣ/ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓ. ΔΟΥ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ.1217/ 21.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών." προβλέπονται τα παρακάτω.
 Ειδικότερα,
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων (10.10.2011) δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και αφορούν υποθέσεις οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητά της, διαβιβάζονται στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. μαζί με τους φακέλους των υποθέσεων αυτών, για την ολοκλήρωση των λοιπών διαδικασιών όπου απαιτείται και την παρακολούθηση της πορείας τους. 
2. Σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ως άνω Δ.Ο.Υ. έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν έχει ολοκληρωθεί, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τον έλεγχο από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. και την μετ’ έλεγχο διαδικασία. 
3. Τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους ισχύουν αναλόγως και επί των υποθέσεων
21.10.2011αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Β. Ε. Αθηνών, η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.2011) καταργείται, και οι υποθέσεις αυτές περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών λόγω μη υπαγωγής τους στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1217/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYTAxZDFiYWUtMWQxNC00ZWNhLWFkNTUtODc2ZTIzMDMxNGJj&hl=en_US

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1224/27.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010,υποβολής δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011, εισφορών και τέλους επιτηδεύματος των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν. 4002/2011."δίδονται νέες παρατάσεις στην υποβολή δηλώσεων και φόρων.
Ειδικότερα,
                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις τηςπαραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-2011. 
2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31/10/2011 παρατείνεται μέχρι και την 9-11-2011.3. Η προθεσμία καταβολής των εισφορών και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 που λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 9-11-2011.4. Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2011, η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2011, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΚ 180Α') και αναφέρεται στην καταβολή των οφειλών, των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιρειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κράτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και των χρεών των ανωτέρω νομικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 22.08.2011 και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1224/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/6a/17/cd6a17f72e3d60ce82846b605b9bbe2d3bce87bb/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1224.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *