Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1127/2014- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ.1127/30.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014."ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                    Αποφασίζουμε,
 1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30η Απριλίου 2014, μέχρι και στις 5 Μαΐου 2014. Η καταληκτική προθεσμία καταβολής του συνολικά οφειλόμενου φόρου στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων είναι η 30η Μαΐου 2014.
2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2013, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30η Απριλίου 2014, μέχρι και στις 5 Μαΐου 2014.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1127/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSE96bXA4NTJWUE0/edit

ΠΟΛ.1126/2014-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε5,Ε7,Ε20

Mε την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1126/30.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ) και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, οι οποίες έληγαν στις 30.4.2014 παρατείνονται μέχρι και την 5η Μαίου 2014.
2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ..
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1126/2014
.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFg0dHpIMFRXUXM/edit

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων και η πληρωμή των αντίστοιχων ποσών για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994  (ΟΕ, ΕΕ, κλπ) και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, οι οποίες  έληγαν στις 30/04/2014 παρατείνονται μέχρι και την 5η Μαΐου 2014. Ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσικό χαρτί στις Δ.Ο.Υ.
Επίσης, παρατείνεται μέχρι την 5η Μαίου 2014 η προθεσμία υποβολής των περιοδικών εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η προθεσμία έληγε στις 30/04/2014. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις ανωτέρω. περιοδικές δηλώσεις καταβάλλεται στο σύνολο του μέχρι 30/05/2014.

ΠΟΛ.1124/2014-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Mε την Πολ. 1124/29.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ   με θέμα " Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε, για διευκόλυνσή σας, επικαιροποιημένο το διατακτικό των Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β ) και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση-συμπλήρωσή τους με την Απόφαση ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (ΦΕΚ 642 Β'), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α 170), Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 εφαρμόζονται από 01/01/2014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Δ) και η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΟΛ.1065/26.2.2014 εφαρμόζεται από 14/03/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
 Συμπληρωματικά, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, επισημαίνουμε τα εξής: ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1124/2014. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS29OVkJZa0dXMms/edit

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 30/04/2014

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν σήμερα 30/04/2014, η προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει, επίσης, σήμερα 30/04/2014.
Ωστόσο, λόγω τεχνικού προβλήματος του TAXISnet, για ορισμένες από τις ανωτέρω δηλώσεις οι ταυτότητες οφειλής που έχουν εκδοθεί αναφέρουν λανθασμένα ως καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου την 30/05/2014.
Οι υποκείμενοι στο φόρο καλούνται να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο έως την Παρασκευή 02/05/2014.

ΜΕΧΡΙ 5/5/2014 ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Από πληροφορίες που έχουμε έχει αποσταλεί προς υπογραφή η παράταση των δηλώσεων( Ε5, Ε7, Ε20, και του Φ.Π.Α. Μαρτίου 2014)  μέχρι την Δευτέρα 5/5/2014, που λήγουν σήμερα λόγω των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στο taxis κατά την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων.
Αναμένεται η ανάρτηση της παράτασης στο site του ΥΠΟΙΚ.

Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014//5.3.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού - Εφαρμογή της ΠΟΛ 1083/2008" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1083/16.5.2008 εφαρμόζεται και στην περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου, που έχει χρησιμοποιηθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, σε τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33.3.α.αα, εκτός από τον ΦΠΑ που αναλογεί στην πώληση του αυτοκινήτου λαμβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί και έχει αποδοθεί για τα μισθώματα μέχρι το χρόνο πώλησης του αυτοκινήτου.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMzNMd2JTM2NHNWM/edit

Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014-ΕΧΕΙ Φ.Π.Α Η ΑΓΟΡΑ & ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ

Με την Δ.Λ.Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014 /8.1.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Στις διαδοχικές παραδόσεις χρησιμοποιημένων τηγανελαίων που πραγματοποιούνται είτε από τους παραγωγούς των εν λόγω απορριμμάτων προς ενδιάμεσους διαχειριστές αποβλήτων είτε στις παραδόσεις που οι τελευταίοι πραγματοποιούν προς βιομηχανίες παραγωγής biodiesel, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 39.α. του Κώδικα ΦΠΑ δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διαδικασία αντιστροφής της υποχρέωσης και οι παραδόσεις θα πρέπει να επιβαρύνονται από τον πωλητή κανονικά με ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNElEc0F4R3cxOE0/edit

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2014

Παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση υπ’ αριθμ. 9727/204/27-3-2014 του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 928 τ. Β΄ της 14-4-2014,  χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές μέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β.Δ/τος. 
Έτσι και εφέτος που η 1η Μαΐου συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη),  απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Χώρας, με εξαίρεση βέβαια αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ/γμα, όπως είναι οι εργασίες υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστασίων συνεχούς λειτουργίας κ.λπ. 
Συνέπεια των παραπάνω και για εφέτος κατά την 1η Μαΐου θα ισχύσουν τα εξής:
1. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
2. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν κατ’ αυτήν, νόμιμα ή παράνομα, είτε αμείβονται με ημερομίσθιο, είτε με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους, προσαύξηση 75% του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ο), του μηνιαίου τους μισθού.
Εάν στους μισθωτούς γενικά καταβάλλονται ημερομίσθιο ή μηνιαίος μισθός ανώτερος του νομίμου (αυτού δηλαδή που προκύπτει από την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται), ο εργοδότης δικαιούται να υπολογίσει την προσαύξηση του 75% μόνο επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του συνολικού νόμιμου μισθού τους και όχι επί του καταβαλλομένου μεγαλύτερου ποσού.
Συναφές με το θέμα της αμοιβής των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι και το θέμα των ημερών ασφάλισής τους.
Έτσι οι μεν ημερομίσθιοι, είτε εργασθούν κατά την ημέρα αυτή και λάβουν το ημερομίσθιό τους και την προσαύξηση του 75%, είτε δεν εργασθούν και λάβουν απλώς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, θα ασφαλιστούν στο Ταμείο που υπάγονται και για την ημέρα αυτή. Οι με μηνιαίο μισθό όμως αμειβόμενοι είτε εργασθούν είτε όχι κατά την ημέρα αυτή θα ασφαλισθούν για 25 ημερομίσθια, όπως συνήθως συμβαίνει κάθε άλλο μήνα.
 πηγή.πιμ εργασιακή

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το σχέδιο Νόμου με θέμα "« Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pclppVENfeW5jcVk/edit 
Δείτε την αιτιολογική  έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRGxXVnVnWWN5RXM/edit 

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΣΤΕ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ & ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ "ΟΜΟΛΟΓΩΝ"ΜΕ ΕΞΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με νέες έξι αποφάσεις της, επαναλαμβάνει ότι είναι συνταγματικό, νόμιμο και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που έγινε για «λόγους δημοσίου συμφέροντος» τον Μάρτιο του 2012.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις νέες αποφάσεις της (1506-1511/2014) απέρριψε τις αιτήσεις 223 ομολογιούχων, του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Μαρτίου 2014 η Ολομέλεια του ΣτΕ με ανάλογες αποφάσεις της είχε απορρίψει και πάλι όλους τους ισχυρισμούς των περίπου επτά χιλιάδων ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών εταιρειών, κ.λπ.).
Η Ολομέλεια με τις νέες αποφάσεις επαναλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, ότι ο νόμος 4050/2012 που προβλέπει τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού δημοσίου με νέους τίτλους», προβλέφθηκε για λογούς δημοσίου συμφέροντος και με την αντικατάσταση αυτή, μειώθηκε το δημόσιο χρέος.
πηγή. ημερήσια.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1122/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Φ.Π.

Mε την Πολ.1122/26.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα¨" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% σε φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει από 1.1.2014 με επαχθή αιτία ακίνητη περιουσία. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται το ακίνητο ή το ιδανικό μερίδιο αυτού, το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ιδανικό μερίδιο αυτού, καθώς και οι συμμετοχές οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία.
Κριτήριο για την επιβολή του φόρου υπεραξίας είναι το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013.
 *  Για την επιβολή του φόρου υπεραξίας δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή αν η ακίνητη περιουσία ή τα ιδανικά μερίδια αυτής ή το εμπράγματο δικαίωμα επί ακίνητης περιουσίας ή το ιδανικό μερίδιο αυτού κλπ αποκτήθηκε με επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα), αν ανεγέρθηκε, αν αποκτήθηκε με χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. κληρονομιά, χρησικτησία κ.λ.π.), αλλά αρκεί η απόκτησή του με οποιαδήποτε αιτία, μετά την 1.1.1995. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31n Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική.
 * Σύμφωνα με το άρθρο 61 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 οι συμβολαιογράφοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% επί της προκύπτουσας υπεραξίας.
Επιπλέον, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 62 το φυσικό πρόσωπο (πωλητής) που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο με τραπεζική επιταγή κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43 (15%)
Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδίδεται από τους συμβολαιογράφους με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά το χρόνο που ορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, δηλαδή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. ..................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1122/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMzJyZEpxeXU0WVk/edit

Δ12A 1066053 ΕΞ 2014-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 2014/228.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττονται συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ για τα οποία εκδίδεται ΑΠΥ και καταχωρούνται σαν έσοδα στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ αποτελούν και έξοδα για την επιχείρηση.
*. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1-1-2014 θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1RINkh1cjl4ZWM/edit

Δ12A 1065996 ΕΞ 2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1065996 ΕΞ 2014/28.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., οριστικής δήλωσης από ελευθέρια επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών. ..........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12A 1065996 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUmIybHoxN2g3Zms/edit

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Η ΕΦΟΡΙΑ:ΕΛΕΓΧΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΣΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ "ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ"

Σχεδόν ο ένας στους τρεις Έλληνες που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση έχει συμπληρώσει τον κωδικό που υποδηλώνει ότι είναι φιλοξενούμενος άλλου προσώπου! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής", σε σύνολο περίπου 5,5 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων που κατατέθηκαν το 2013, περίπου 1,85 εκατομμύρια φορολογούμενοι συμπλήρωσαν τον συγκεκριμένο κωδικό, αναγράφοντας μάλιστα και τον ΑΦΜ του προσώπου – φυσικού ή νομικού – που τους φιλοξενεί.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών μοιάζουν να είναι πεπεισμένα, ωστόσο, ότι το εκτεταμένο φαινόμενο της «φιλοξενίας», πέρα από τις πολλές περιπτώσεις που είναι πραγματικές και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω έλλειψης εισοδημάτων), υποκρύπτει και περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά προαναγγέλλονται έλεγχοι οι οποίοι θα στηριχθούν στα στατιστικά ευρήματα, προκειμένου να φέρουν στο φως περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων, κυρίως από ενοίκια ή δόλιας υποβολής αίτησης με στόχο την είσπραξη του «μερίσματος».
Σύμφωνα πάντως με το ίδιο δημοσίευμα, χιλιάδες άνεργοι ηλικίας ακόμη και άνω των 30-40 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους αδυνατώντας να συντηρήσουν το δικό τους σπίτι, ενώ χιλιάδες ηλικιωμένοι ζουν με συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να απολαμβάνουν τη φροντίδα τους.
πηγή. ημερήσια
 

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1121/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1121/25.4.2014 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1036/25.4.2014 τεύχος Β') με θέμα "  Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                             αποφασίζουμε
* Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία του /των αγοραστή/ών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
 * Η δήλωση παραλαμβάνεται από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. (ή του Γ.Ε.Φ.) της έδρας του συμβολαιογράφου. Η δήλωση υπογεγραμμένη από τον συμβολαιογράφο και τον πωλητή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στη Δ.Ο.Υ., και τα υπόλοιπα αντίτυπα επιστρέφονται θεωρημένα
 * Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη ημέρα της σύνταξης του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος καταχωρεί σε ανεξάρτητη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (δίκτυο TAXISnet) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό της υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, τη Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που αφορά. Με την καταχώριση οριστικοποιείται η δήλωση, βεβαιώνεται η οφειλή στον Α.Φ.Μ. του συμβολαιογράφου και παράγεται μοναδικός κωδικός πληρωμής του παρακρατηθέντος φόρου , η «Ταυτότητα Οφειλής»(Τ.Ο.). Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλλει ο πωλητής στη Δ.Ο.Υ. επισυνάπτεται στο συμβόλαιο
 * Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1121/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pczdjaGQ5QS0wbEE/edit

ΠΟΛ.1119/2014-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1119/25.4.2014 τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1035.25.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα "Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας)" ορίζεται ότι
Ειδικότερα,
                             αποφασίζουμε
1. Σε περιπτώσεις πράξεων σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας χωρίς μεταβολή του ποσοστού επί του δικαιώματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβάζοντα πριν από τις πράξεις αυτές, ως χρόνος κτήσης θεωρείται αντίστοιχα ο χρόνος απόκτησης του αρχικού δικαιώματος.
2. Σε περιπτώσεις που μετά την κύρωση των οικείων πράξεων εφαρμογής μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρμογής.
3. Σε περιπτώσεις που μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή την έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ή έκδοσης της αντίστοιχης διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού.
4. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου με ανώμαλη δικαιοπραξία και εν συνεχεία επικύρωσης αυτής, ως χρόνος κτήσης λογίζεται εκείνος της επικύρωσης.  .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1119/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT2Vhazlzek5sSU0/edit

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1120/2014-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Mε την Πολ.1120/25.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 , των παρ. 2  και 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013), αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:
- οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης,
- αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης,
- αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών,
- αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.
 * Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
 * Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.     ...........
  Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1120/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWEpVbkd4MVdJTXc/edit

ΠΟΛ.1117/2014-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 24 §1 ΠΕΡ Θ' ΤΟΥ Ν. 2238/94

Mε την Πολ. 1117/25.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα " ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
*Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος για τα ποσά της υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, όταν δεν έχει μεσολαβήσει ημεδαπός φορέας πληρωμής ώστε να έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να αποδοθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο. Η απόδοση του φόρου θα γίνει εφάπαξ με υποβολή δήλωσης μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας. Ο αλλοδαπός δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου αλλοδαπού φορέα πληρωμής, επίσημα μεταφρασμένη, από την οποία να προκύπτει το ποσό του κεφαλαιακού κέρδους που απέκτησε.
 * Οι αλλοδαποί δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι υποβάλλουν τη δήλωση της περ. 5 της παρούσας, που δε διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
 ΠΟΛ.1283/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367Β') του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της σχετικής για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. δήλωσης, συνυποβάλλοντας το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό του.
Ειδικότερα για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό δικαιούχο, φυσικό πρόσωπο υποβάλλεται το έντυπο Μ1 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής ατομικών στοιχείων», ενώ σε νομικό πρόσωπο υποβάλλεται το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής μη Φυσικού Προσώπου» και συνυποβάλλονται κατά περίπτωση, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 και της παρ.ζ) της περ. 6 του άρθρου 6 της απόφασης ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19Β') του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επίσης από τα νομικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1117/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUlfWFFxZTgxU1E/edit

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ - Κ.Λ.Π.

Κατατέθηκε χθές στην Βουλή  τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις "  με την οποία  φορολογούνται ως μισθωτοί  οι άνεργοι , φοιτητές κ.λ.π για να τύχουν  των μειώσεων του φόρου με την προσκόμιση των αποδείξεων. Επίσης  για την χρήση 2013 να μην εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή τα τεκμήρια.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τροποποιήσεις ν. 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001
και άλλες διατάξεις
 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α' 151) , προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματα τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».
 1. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή.»
β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)».

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ρυθμίζεται η φορολόγηση των φορολογουμένων που κατά την χρήση του έτους 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ. (όπως συμμετοχή σε επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πρακτική άσκηση φοιτητών,) ώστε να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων, να τύχουν των μειώσεων φόρου με την προσκόμιση αποδείξεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και να μην υπολογίζεται προκαταβολή φόρου.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 τροποποιείται η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994, προκειμένου, για τη χρήση 2013, να μην εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή οι διατάξεις του άρθρου 16 για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς, η εφαρμογή των διατάξεων των τεκμηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν μπορεί να εκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα πηγής Ελλάδας

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Κατατέθηκε χθές στην Βουλή  τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις " σχετικά με το νέο κααθεστώς καταβολής του Φ.Π.Α 
Ειδικότερα,
Εισάγεται προαιρετικά νέο καθεστώς καταβολής του Φ.Π.Α.
* Ο φόρος καθίσταται απαιτητός  κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους αυτής  που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
* Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από  άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Θα υπάγονται  όσοι υποκείμενοι στο φόρο έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο  που δεν υπερβαίνει τις 500.000€.
Η ένταξη του φορολογούμενου θα πραγματοποιείται με την υποβολή Δήλωσης  και θα ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν από  τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 39β, ως εξής:
«Άρθρο 39.β
Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής
1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, οι υποκείμενοι στο φόρο των οποίων των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχει υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου.
2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
3. Οι υποκείμενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28.
β) Εισαγωγές αγαθών
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Επίσης δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς υποκείμενος στο φόρο πριν από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του.
7. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο 226.7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ».
8. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Επίσης οι υποκείμενοι στο φόρο που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές.
9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της εν λόγω ειδοποίησης. Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται:
α) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.
β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της είσπραξης ή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.
γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.
δ) Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται κατ' επιλογή ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Το σημερινό φορολογικό σύστημα βασίζεται στο λεγόμενο σύστημα των δεδουλευμένων πράξεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε οικονομική στενότητα χιλιάδες εταιρείες και έχει συμβάλλει στην υπερφόρτωση των φορολογικών δικαστηρίων που οφείλονται στη μη έγκαιρη πληρωμή τιμολογίων και παραστατικών που έχουν εκδοθεί. Με την προτεινόμενη διάταξη και σε αντιστοιχία προς τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια σε έννομες τάξεις, όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, γίνεται χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας 2010/45/EΕ (με το οποίο τροποποιήθηκε η Οδηγία 2006/112/EΚ με την εισαγωγή του άρθρου 167 α), προκειμένου να επιλεγεί, αντί του συστήματος των δεδουλευμένων πράξεων, το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος αναβάλλει τη φορολογική υποχρέωση επί των πωλήσεων ώστε να συμπίπτει χρονικά με την πληρωμή. Κατά συνέπεια, το σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το ΦΠΑ επί των αγορών αναβάλλεται επίσης, έως ότου ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στον προμηθευτή. Η άμεση εφαρμογή του μέτρου αναμένεται ότι θα επιφέρει μια σειρά θετικών αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως την αύξηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δραστική μείωση των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού, που βασίζεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα συμβάλλει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και θα καταπολεμήσει την απάτη που σχετίζεται με το ΦΠΑ.
 Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προβλέπεται η δυνατότητα των υποκείμενων στο φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων. Οι συνέπειες της εφαρμογής αυτού του ειδικού καθεστώτος αναπτύσσονται στις παραγράφους 2 και 3: Αφενός μεν, ως προς τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς (παρ. 2), ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις και ο φόρος εισροών εκπίπτει κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο. Αφετέρου δε, ως προς τους υποκείμενους στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς (παρ. 3), αυτοί εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
Η παράγραφος 4 απαριθμεί τις πράξεις που δεν υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς και για τις οποίες εφαρμόζονται, συνεπώς, οι γενικές διατάξεις: πρόκειται για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, τις εισαγωγές αγαθών, της ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, τις πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών, τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και τις πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα της, προϋποθέτει, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν από τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στις άλλες χώρες που έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας και για λόγους διασφάλισης της φορολογικής συμμόρφωσης, η παράγραφος 6 προβλέπει τις αρνητικές προϋποθέσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τις οποίες στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως επίσης δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο πριν από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του.

Οι παράγραφοι 7 και 8 θεσπίζουν μια σειρά από εχέγγυα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποφυγή καταστρατηγήσεων και η δυνατότητα ελέγχου όσων υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς σύμφωνα με τα ανωτέρω. Προβλέπεται, ειδικότερα, η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής, όπως επίσης οι υποχρεώσεις τους να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Περαιτέρω, οι υποκείμενοι στο φόρο που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές.
Στη συνέχεια, η παράγραφος 9 αναφέρει τους λόγους που μπορούν να αποκλείσουν τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω: Ειδικότερα, ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό, καθώς και όταν υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της εν λόγω ειδοποίησης. Επιπλέον, το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την εκάστοτε προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση, οπότε η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Τέλος, η παράγραφος 10 παρέχει τη δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίσει με αποφάσεις του κάθε αντικείμενο που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς και εξόδου από το καθεστώς αυτό, ο τρόπος τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου και ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1116/2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4254/2014 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την Πολ.1116/24.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 α) Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1: Προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), με το οποίο ορίζεται ότι, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων (παραγγελείς), υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο είναι ο παραγγελιοδόχος.
β) Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 2: Προστίθεται νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, με την οποία ορίζεται ότι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς και με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία, υποχρεούνται να υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 
γ) Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1: Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Ε.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), σύμφωνα με το οποίο, εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα) εκδίδεται εκκαθάριση, κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.
δ) Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 2: Καταργείται η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π. 2070/1820/ΠΟΛ.109/20.3.1987, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161/1987) και όριζε ότι δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. η παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.  ...............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1116/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd1ZpT3daY0hnV0E/edit

ΠΟΛ.1115/2014-ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με την Πολ.1115/23.4.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου το εξής κείμενο: << απαλλάσσεται από ΦΠΑ - ενδοκοινοτική παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, άρθρα 28 και 11 παρ. 4 του κωδ. ΦΠΑ >>.
Εκτός του προαναφερόμενου τυποποιημένου κειμένου αναγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και τα κριτήρια χαρακτηρισμού του μεταφορικού μέσου ως καινούργιου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
2. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: << απαλλάσσεται από ΦΠΑ, άρθρο 28 του κωδ. ΦΠΑ >>.
3. Επί μεταπώλησης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: <<καθεστώς περιθωρίου-μεταχειρισμένα αγαθά αρθ. 45 του κωδ. ΦΠΑ>>.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1115/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ05uQnVCc1lYd0k/edit

ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014 -ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Φ.Τ. ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Με την Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014 /23.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Κατά την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμών που επιφέρουν αλλαγή λήξης διαχειριστικής περιόδου και οι οποίοι ολοκληρώνονται μετά τη πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, γίνεται δεκτό ότι, αν ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη δήλωση μεταβολής ή διακοπής λόγω του μετασχηματισμού, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcG14bmFqbEpoa0k/edit

ΠΟΛ.1114/2014- ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΠΑ

Mε την Πολ. 1114/23.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Τα ρυμουλκά εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησής τους και ως εκ τούτου τόσο η αγορά, η εισαγωγή και ο εφοδιασμός τους με καύσιμα και λιπαντικά, όσο και η αγορά αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσονται από ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1114/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZVkyazNNOFRaTmc/edit

ΑΣΠΙΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

 Με τροπολογία που θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας θα καλύπτονται για μικροεισοδήματα με αφορολόγητο 9.500 ευρώ

Με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων και το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ που ισχύει για όσους έχουν εισοδήματα έως 21.000 ευρώ σχεδιάζεται να φορολογηθούν φέτος άνεργοι, φοιτητές και μικροκαταθέτες χωρίς άλλα πραγματικά εισοδήματα αλλά με μικροποσά από τόκους, ενοίκια ή περιστασιακή απασχόληση.
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδας τροπολογία στη Βουλή με την οποία θα θεωρούνται μισθωτοί και επομένως θα καλύπτονται από το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ φορολογούμενοι με μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση το 2013 ή μικροποσά από τόκους καταθέσεων που κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και να κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων.
Το πρόβλημα των τεκμηρίων ανακύπτει φέτος εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος έχουν διαχωριστεί και είναι άλλη για μισθωτούς - συνταξιούχους, άλλη για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλη για εισοδήματα από κινητές αξίες και ακίνητα. Αφορολόγητο ισχύει μόνο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες και διαμορφώνεται σε 9.500 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Από τα 21.000 ευρώ και πάνω το αφορολόγητο φθίνει σταδιακά για να μηδενιστεί στις 42.000 ευρώ εισοδήματος.
Ετσι, φορολογούμενος ο οποίος για παράδειγμα είχε πέρυσι μοναδικό εισόδημα 5 ευρώ από τόκους καταθέσεων, θα κληθεί να πληρώσει φόρο 300,5 ευρώ. Και αυτό γιατί το ελάχιστο τεκμήριο δαπανών διαβίωσης των 3.000 ευρώ αθροίζεται στα 5 ευρώ των τόκων καταθέσεων και θα φορολογηθεί τελικά με βάση την κλίμακα φόρου κινητών αξιών (10% στο πρώτο κλιμάκιο), χωρίς αφορολόγητο.
Απαντώντας μέσω twitter σε φορολογούμενο ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χάρης Θεοχάρης προανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας που θα διευθετήσει το ζήτημα.
Η τροπολογία που προωθείται θα προβλέπει πως «όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων». Μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία ο κ. Θεοχάρης συμβουλεύει τους φορολογούμενους που κινδυνεύουν να πιαστούν άδικα στην τσιμπίδα των τεκμηρίων να μην οριστικοποιούν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ούτως ή άλλως, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.
πηγή .τα νέα

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΙΚ.Κ .Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Τριάντα προτάσεις για το φορολογικό που συντείνουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στην αύξηση των πραγματικών φορολογικών εσόδων κατέθεσε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στη συνάντηση που είχε σήμερα 23 Απριλίου 2014  με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς δήλωσε ότι το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην οδηγηθούν η μεγάλη τους πλειοψηφία στο κλείσιμο. Ο κ. Καββαθάς πρόσθεσε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αναμένει την αποτύπωση αυτού του κλίματος και στο νομοσχέδιο.
Ολόκληρο το υπόμνημα που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕΕ με τις προτάσεις της στον Υπουργό Οικονομικών έχει ως εξής:
Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου σχετικά με την εφαρμογή ενός απλούστερου φορολογικού συστήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ επιθυμώντας να συμβάλλει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και να αποτρέψει την επανάληψη μερικών και αποσπασματικών λύσεων καταθέτει σήμερα ενώπιον του Υπ. Οικονομικών ένα επικαιροποιημένο σύνολο ενδεικτικών προτάσεων, πολλές από τις οποίες είχαν κατατεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψήφισης των πιο πρόσφατων νομοσχεδίων.  
Κοινή και δημόσια εκπεφρασμένη θέση όλων των κοινωνικών εταίρων, της κυβέρνησης αλλά και της τριμερούς είναι ότι η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος  με χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος και ΦΠΑ, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και την προσέλκυση επενδυτών. Δυστυχώς, τα τελευταία νομοσχέδια που κατατέθηκαν προς ψήφιση καταρτίστηκαν αποσπασματικά και πρόχειρα, και ήρθαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο με τη μορφή του κατ’ επείγοντος χωρίς καμιά ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η διαρκής μεταβολή διατάξεων και άρθρων με εγκυκλίους, αποφάσεις και τροπολογίες, ενώ για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής των επιχειρήσεων σε όρους φορολογικής συμμόρφωσης απαιτούνται ακόμη δεκάδες διευκρινίσεις και μεταβολές.
Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τους νόμους για τις φορολογικές διαδικασίες και τη φορολογία εισοδήματος είναι οι εξής:
 1. Σχετικά με την αναπροσαρμογή των προστίμων για κάθε γενική φορολογική παράβαση στο ύψος των 2500€, τόσο στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών όσο και διπλογραφικών βιβλίων, θεωρούμε ότι η ποινή αυτή είναι εξοντωτική και δυσανάλογα μεγάλη για τις μικρές επιχειρήσεις. Πάγια θέση μας είναι ότι στη διαδικασία επιβολής συμμόρφωσης θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της κάθε παράβασης. Τα πρόστιμα πρέπει να αφορούν ξεκάθαρα ουσιώδη παράβαση των φορολογικών κανονισμών.
 2. Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του νέου ΚΦΕ περιλαμβάνονται και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500 εφόσον η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Θεωρούμε ότι το ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαμηλό, και το γραφειοκρατικό κόστος που θα δημιουργηθεί στη μικρή επιχείρηση, (ιδιαίτερα της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών) θα είναι δυσανάλογο της δημοσιονομικής ωφέλειας. Πρακτικά, η  διάταξη είναι αδύνατο να λειτουργήσει στις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, διότι ένα τιμολόγιο μπορεί να εξοφληθεί με τμηματικές καταβολές εντός του έτους (γεγονός που δεν παρακολουθείται στα απλογραφικά βιβλία ) άλλα μπορεί να εξοφληθεί ακόμη και σε περισσότερα έτη, αν το ποσό είναι υψηλό. Πως θα αναμορφωθεί το ποσό, από ποιόν, ποιο έτος και με ποια διαδικασία; 
 3. Θα πρέπει να καταστεί εφικτός στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων ο πλήρης συμψηφισμός ζημιών και μεταφοράς αυτών σε επόμενες χρήσεις (έως 5 έτη) όπως συμβαίνει και σε άλλες επιχειρήσεις (αφορά χρήσεις έως 2013). Μέχρι σήμερα, οι ατομικές επιχειρήσεις χάνουν τη ζημιά όταν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο, ενώ οι εταιρείες μπορούν να τη μεταφέρουν και να την συμψηφίζουν για 5 έτη. Προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου με υπολογισμό του αλγεβρικού αθροίσματος των εισοδημάτων. Παρόμοιο μέτρο να ισχύσει και για την χρήση 2014 (Ν. 4172/2013) σε σχέση με τον  τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού.
 4. Το μέτρο των αποδείξεων θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο τους μισθωτούς. Σημαντικές ασάφειες προκύπτουν από την ταυτόχρονη παροχή έμμισθης εργασίας και επαγγελματικού έργου με μπλοκάκι.
 5. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφής η διαδικασία και οι τεχνικές του έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσδιορισμός εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε φορολογικού υπαλλήλου, το οποίο πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα στην όλη διαδικασία. Πρέπει να προσδιοριστούν σαφείς κανόνες εμπλοκής και ελέγχου.
 6. Στη διαδικασία αξιολόγησης της ενδικοφανούς προσφυγής, απαιτείται η σύσταση των περιφερειακών υπηρεσιακών επιτροπών που θα ελέγχουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να εκπροσωπηθεί θεσμικά και ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε να υπάρχει και η άποψη της αγοράς.
 7. Οι επαγγελματίες φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ) σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εταιρίες πέραν της ατομικής. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι πρέπει να ισχύσει για όλες τις νομικές οντότητες.
 8. Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Το κόστος είναι δυσανάλογα μεγάλο για τις μικρές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αμφίβολα.
 9. Σχετικά με το γεγονός ότι με τον νέο νόμο οι ποινικές διώξεις συνεχίζονται, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα επαναφοράς του διοικητικού συμβιβασμού με ταυτόχρονη παύση της ποινικής δίωξης σε περίπτωση συμβιβασμού και καταβολής των προστίμων. Το ζητούμενο είναι η συμμόρφωση και η είσπραξη των διαφυγόντων ποσών του δημοσίου και όχι η φυλάκιση των φορολογουμένων.
 10. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του παρακρατούμενου φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει επιπλέον πρόστιμο με το ισόποσο του φόρου.
 11. Η καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων για τους παρακρατούμενους φόρους έχει φέρει την αγορά στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Επτά ημέρες πριν την καταβολή των παρακρατούμενων φόρων δεν ξέρει κανείς τι ισχύει με τις παρακρατήσεις, τι πρέπει να αποδώσει και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε παρακράτηση. Το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 
 12. Οι τριμηνιαίες  συγκεντρωτικές καταστάσεις  τιμολογίων φέτος και μηνιαίες από 01/01/2015 χρειάζονται όριο  υποβολής 300,00€, παγιοποίηση της τριμηνιαίας υποβολής και στο μέλλον και οπωσδήποτε την μη επιβολή προστίμων στην περίπτωση τροποποιήσεων εντός του έτους.
 13. Η επιλογή φορολόγησης με την κλίμακα των μισθωτών  των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  (μπλοκάκια, μέχρι 3 εργοδότες κλπ ) να είναι προαιρετικού και όχι αναγκαστικού δικαίου.
 14. Σε σχέση με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει η καταληκτική ημερομηνία να μεταφερθεί στις 28/07/2014  από 30/06/2014 και να παραμείνει για όλα τα υπόλοιπα έτη σταθερή (με ανοικτό το σύστημα) από 01/02 κάθε έτους (ουσιαστικά 2 μήνες απέμειναν μέχρι την οριστική προθεσμία και ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες). Άλλωστε η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου είναι η 31/07/2014.
 15. Το ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων με άδειες από το 2006 πρέπει να μετατραπεί σε κόστος και όχι να χαθεί μέσα από τις διαδικασίες αυτοπαράδοσης, οι οποίες μεταφέρθηκαν για 31/12/2014. Η οικοδομή έχει υποφέρει και υποφέρει πολλά ακόμη, για να αντέξει και τέτοιο κόστος πληρωμής ποσών ΦΠΑ μέσα από το τρικ της αυτοπαράδοσης για δεύτερη φορά.
 16. Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, - με απλοποίηση-, των «νομικών μέτρων» στην διάταξη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων του 4172/2013 εγκαίρως για να ξέρουν οι επιχειρήσεις πως θα ενεργήσουν μέχρι τέλος του έτους.
 17. Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
 18. Εναρμόνιση της φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) με διπλογραφικά βιβλία  για το 2014 διότι με την υποχρεωτική διανομή φορολογούνται με 33% συντελεστή έναντι των λοιπών επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ. Η αδικία αυτή πρέπει να διορθωθεί.
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Θα επιθυμούσαμε να ενημερώσουμε την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, ότι εκτός των παραπάνω διατάξεων που χρήζουν νομοθετικής θεραπείας, υφίστανται ακόμη και σήμερα παράδοξες πτυχές διατάξεων που δεν έχουν λάβει δημοσιότητα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις εφορίες και τους πολίτες. Συγκεκριμένα:
 • Τα πρόστιμα των 100€ για εκπρόθεσμη μεταβολή των φορολογικών στοιχείων ισχύουν ακόμη και για τις περιπτώσεις μεταβολής ταυτότητας αλλά και ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Άνεργοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης καλούνται να λάβουν τις εισοδηματικές ενισχύσεις με ΑΠΥ ή ΑΕΔ και φορολογούνται στην κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών
 • Οι τόκοι καταθέσεων δεν κατανέμονται ισόποσα σε λογαριασμούς συνδικαιούχων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα συνεννόησης και τεκμήρια αποκλειστικού δικαιώματος (ο φορολογούμενος να τα θεωρεί όλα δικά του). Προτείνεται η κατανομή βάσει συναίνεσης των δικαιούχων. Επίσης, ειδικά για τα πολύ μικρά ποσά (έως 250€), προτείνουμε να απαλλαχθούν τα νοικοκυριά από τη δήλωση τους.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για γενικότερα θέματα που άπτονται των φορολογικών θεμάτων και δεν αφορούν αποκλειστικά τους προσφάτως ψηφισθέντες νόμους είναι οι εξής:
 • Η προωθούμενη διάταξη για το συμψηφισμό οφειλών και ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων, πολιτείας και ΝΠΙΔ θα πρέπει να προχωρήσει και να εφαρμοστεί άμεσα. Η αφαίρεση της συγκεκριμένης ρύθμισης από το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο απογοήτευσε την αγορά, τους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Ωστόσο, το σύστημα που εξαγγέλθηκε έχει προβληματικές περιοχές ως προς την πρακτική εφαρμογή της για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Απαιτείται προσεκτική διαβούλευση για να προχωρήσει η διευθέτηση του συγκεκριμένου προβλήματος. Επαναφέρουμε την παλιά πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για εξόφληση του ΦΠΑ των τιμολογίων ιδιωτών και δημοσίου εντός μηνός από την έκδοση του παραστατικού. Πρακτικά, είναι πιο βιώσιμη και αποτελεσματική λύση.
 • Εναλλακτικά με την παραπάνω πρόταση σχετικά με τις οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, προτείνουμε ένα σύστημα συμψηφισμού των οφειλών αυτών. Συγκεκριμένα, για κάθε οφειλή του Δημοσίου, αυτό θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονική πληρωμή, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί ως μέσο πληρωμής (οιονεί χρήμα) για τις οφειλές των επιχειρήσεων στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.
 • Η πάγια ρύθμιση για την αποπληρωμή των φορολογικών θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε περισσότερες δόσεις (από 12 σε 100) ώστε να καλύπτει τις δυνατότητες των νοικοκυριών και επαγγελματιών και να ενισχύσει σταδιακά τα φορολογικά έσοδα. Άλλωστε, η ρύθμιση των 48 δόσεων που αφορούσε προηγούμενες οφειλές δε λειτούργησε αποτελεσματικά.
 • Η εισαγωγή εναλλακτικού προαιρετικού συστήματος φορολόγησης μικρών επιχειρήσεων με βάση το ύψος τζίρου θα πρέπει να νομοθετηθεί και να εφαρμοστεί από το 2015. Το διοικητικό κόστος ελέγχου για τις φορολογικές αρχές αλλά και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης για μικρή επιχείρηση δεν αντισταθμίζεται από τα χαμηλά προσδοκώμενα φορολογικά οφέλη. Παραμένει ασαφές στις εξαγγελίες της κυβέρνησης το όριο του τζίρου και ο συντελεστής φορολόγησης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει διαβούλευση για την διάταξη αυτή.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και μείωση του φορολογικού συντελεστή του 26% . Είναι άδικο να επιβάλλεται φόρος σε πολύ χαμηλά εισοδήματα ή ακόμα και μηδενικά μέσω φορολόγησης με 26 % των ποσών των τεκμηρίων. Επιπλέον ο φορολογικός συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και επομένως τόνωσης της απασχόλησης. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία ο συνολικός φόρος ανέρχεται στο 33% μεσοσταθμικά (26% & 10% στη διανομή).
 • Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜΜΕ, με την προϋπόθεση επανεπένδυσης μέρους των κερδών και αύξησης θέσεων απασχόλησης. Αποτελεί μια πολύ σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην πρόσφατη συνάντηση με Task Force και ΕΕΤ αναδείχτηκε η σημασία της χρήσης ιδίων κεφαλαίων για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της διάστασης έτυχε γενικής αποδοχής η παραπάνω πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ από όλους τους συνομιλητές.
 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Σήμερα κερδοφόρες και μη επιχειρήσεις, επαγγελματίες με ελάχιστους τζίρους ή με υψηλά εισοδήματα επιβαρύνονται με ισόποσο αντίστροφα προοδευτικό τέλος επιτηδεύματος.
 • Αναπροσαρμογή υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά  των ακινήτων (νέες χαμηλότερες αξίες) αλλά και την ύπαρξη δανειακής επιβάρυνσης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να εκπίπτει ένα ποσό του φόρου από το φόρο ακινήτων (ισοδύναμο μέτρο: τέλος επί του επιτοκίου για πρώτη κατοικία και επαγγελματική στέγη). Θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν οι αντικειμενικές ή να υπάρξει νέο σύστημα υπολογισμού.
 • Αναπροσαρμογή του φόρου για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών α’ βαθμού για λόγους συνταξιοδότησης. Να τεθεί αφορολόγητο ποσό ύψους έως 200,000€. Σήμερα πολλοί επιχειρηματίες είναι εγκλωβισμένοι, δεν πληρώνουν εισφορές, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εξ αιτίας αυτού του στρεβλού καθεστώτος. Παράλληλα, νέοι επιχειρηματίες αποτρέπονται από την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης.
 • Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρξει καθολική σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ (έστω και 1%). Το παράδειγμα της μείωσης στο ΦΠΑ εστίασης απέδειξε ότι χαμηλότεροι συντελεστές μπορούν να προκαλέσουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα (σε αντίθεση με την εξίσωση στο φόρο πετρελαίου).
 • Παράλληλα, προτείνεται η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Σημαντικό επίσης θέμα είναι και η ολοκλήρωση της πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών μέσα από απλές διαδικασίες ουσίας.
 • Ειδικότερα, αναφορικά με τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κεφαλονιάς, προτείνουμε τη διαγραφή τρεχουσών οφειλών (1ο εξάμηνο) και την άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων της Παλικής λόγω των σημαντικών καταστροφών που έχουν υποστεί σε πάγια και εμπορεύματα. 
Σε θεσμικό επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι θα πρέπει να επανεκκινήσει άμεσα η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για κάθε φορολογικό και άλλο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται προς ψήφιση.  Η αποκατάσταση των θεσμών πηγαίνει παράλληλα με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και την απαλλαγή από τα μνημονιακά προαπαιτούμενα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μελέτες επιπτώσεων για τη  συνολική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων νόμων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να αναβαθμίσει το ρόλο της ως προς την στατιστική καταγραφή του αριθμού και άλλων μεγεθών των επιχειρήσεων ανά κατηγορία (μέγεθος, ηλικία, νομική μορφή) και ανά κλάδο δραστηριότητας.
Τονίζουμε επίσης ότι για την αποτελεσματικότερη παραγωγή μέτρων πολιτικής είναι απαραίτητη η διαρκής διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου, των κοινωνικών εταίρων και παραγωγικών φορέων ώστε να προλαμβάνονται αστοχίες και να προωθούνται δικαιότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις.

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014-ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Mε την  Αριθμ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/9.4.2014 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 975/17.4.2014 τεύχος Β') του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή εν απουσία αυτού τον νόμιμο αναπληρωτή του να υπογράφει με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενώπιον της ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
 Δείτε ολόκληρη την  Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMDdSMUdGYktQQ1k/edit

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *