Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Δ12Γ 1061892 ΕΞ 2014 -ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 10% ΚΑΙ ΣΤΑ BONUS ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1061892 ΕΞ 2014/14.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Ο ίδιος φόρος δέκα τοις εκατό (10%) επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρείες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη αυτών, επιπλέον των μισθών.
 Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι με την φορολόγηση αυτή με δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου.,,,,,,,,,,,
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  .Δ12Γ 1061892 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRExaSGN0SGY4N0E/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *