Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1088/2014-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ.1088/1.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  835/4.4.2014 τεύχος Β´)  με θέμα " Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ" ορίζεται ότιι.
Ειδικότερα,
   αποφασίζουμε
1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014. Αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν. 
2. Για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2014 μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, η καταβολή του επιστρεπτέου φόρου θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 για το έτος 2013. 
3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής. 
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                           Αθήνα, 1 Απριλίου 2014
                            Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                       ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *