Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Β/7/11711/884/2014- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με την Αριθμ. Β/7/11711/884/10.4.2014 της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Οικονομικών, Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης ) που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 906/11-4-2014 τεύχος Β'  με θέμα " Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης."
 Ειδικότερα,
  Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή Φόρου Εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Για το συμψηφισμό ακολουθείται μέσω αμφίδρομης διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων του διαμετακομιστικού κόμβου των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, εφεξής ΚΕΑΟ) και του πληροφοριακού συστήματος φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS), η ακόλουθη διαδικασία: .............
 Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 1 ορίζεται η 1η Ιουλίου 2014.
Δείτε ολόκληρη την   Β/7/11711/884/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR20tU3hpdUV2Yjg/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *