Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Δ12Α 1059943 ΕΞ 2014- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ Ο.Ε

Με την Δ.Λ   Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1059943 ΕΞ 2014/10.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
*, Όπως δε έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1014786/433/Α0012/19.5.2004 έγγραφο μας) στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία έχει λαμβάνειν οποιοδήποτε ποσό μετά την υποβολή δήλωσης διακοπής, θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων της.
* Έπειτα από τα παραπάνω, (βλ. το 1048324/229/0015/27.5.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων), θεωρείται ότι η εταιρεία, εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης (Α.Κ. 777), και ως εκ τούτου υποχρεούται να θεωρήσει και εκδώσει το προσήκον φορολογικό παραστατικό (αφού ανακτηθεί ο Α.Φ.Μ. της) για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των εργασιών της εκκαθάρισης.
Δείτε ολόκληρη την Δ12Α 1059943 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTW1NYU9YeldDdFk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *