Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1105/2014-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ

Με την Πολ.1105/10.4.2014 τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 910/11.4.2014 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την πα­ράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                αποφασίζουμε: 
1. Ως ασχολούμενος κατ' επάγγελμα με τις συναλλα­γές επί των τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013, που προσδιορίζονται στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, για τους σκοπούς εφαρμογής του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, θεωρεί­ται ο φορολογούμενος ο οποίος πληροί αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) πραγματοποίησε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές επί των τίτλων αυτών, συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, ανά τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσ­σάρων τριμήνων και 
β) η αξία χαρτοφυλακίου των τίτλων αυτών του φορολογούμενου, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρη­τών συν τίτλους, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.
Εφόσον ο φορολογούμενος πληροί τα ανωτέρω κρι­τήρια, οι συναλλαγές του επί των τίτλων αυτών εμπί­πτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Γ' («ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ») του ν.4172/2013 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4172/2013.            .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1105/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUU15TW5TQmxFc0k/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *