Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014 -ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Φ.Τ. ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Με την Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014 /23.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Κατά την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμών που επιφέρουν αλλαγή λήξης διαχειριστικής περιόδου και οι οποίοι ολοκληρώνονται μετά τη πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, γίνεται δεκτό ότι, αν ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη δήλωση μεταβολής ή διακοπής λόγω του μετασχηματισμού, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcG14bmFqbEpoa0k/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *