Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

11475/2014-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: 11475/16.4.2014  του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ  με θέμα "Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993" διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι απορροφηθείσα επιχείρηση δεν έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών, συνάγεται ότι δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην περίπτωσή σας, όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1101117/109876πε/Β0012/ΠΟΛ.1275/12.12.2002 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διάσπαση των αποτελεσμάτων της απορροφηθείσας εταιρείας σε δύο υποπεριόδους (01/08/2013-31/12/2013 και 01/01/02014-28-02-2014). Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της απορροφηθείσας εταιρείας για ολόκληρη την πιο πάνω χρονική περίοδο θα πρέπει να υπαχθούν σε φορολογία στο όνομα της εταιρείας σας, στον ισολογισμό που θα κλείσετε με ημερομηνία 31-12-2014, συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα της δικής σας εταιρείας για τη χρήση αυτή. Συναφείς, άλλωστε, αποφάσεις έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και επί ανάλογων περιπτώσεων-υποθέσεων από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών (σχετικά τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1103868/10007/Β0012/10-01-2005, καθώς και 1092654/11357/Β0012/06-12-2004 έγγραφα της προαναφερθείσας Διευθύνσεως).
 Δείτε ολόκληρη την  11475/2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFo0Qzh0YzB4bkk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *