Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Δ12Α 1055910 ΕΞ 2014-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1055910 ΕΞ 2014/3.4.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, η πληθυσμιακή εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα (μη τουριστικά) χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12Α 1055910 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRTNBaTN0Z05PcEU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *