Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1103/2014-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4254/2014.

Με την Πολ.1103/9.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις" κοινοποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις.
Ειδικότερα, 
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τις παρακάτω διατάξεις αρμοδιότητάς μας, που περιέχονται στο ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014): 
1. Των περιπτώσεων 9 και 23 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 54 και 66 του ν. 4174/2013(ΚΦΔ), αναφορικά με την επιβολή προστίμων για τις διαδικαστικές παραβάσεις καθώςκαι τον περιορισμό των προστίμων για παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997. 
2. Της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας τηςδιαχειριστικής περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της περιόδου αυτής. 
3. Της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Β2 της παραγράφου Β΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄, με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αναφορικά με την έκδοση εκκαθαρίσεων από αντιπρόσωπο για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών (φυσικών προσώπων).Οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα ακολουθήσει.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ.1103/2014.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDVnNHJudk10aGM/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *