Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1094/2014-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΥ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Mε την Πολ.1094/7.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 961/16.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25−2−2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού" οριζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1050/17.2.2014 (ΦΕΚ 474 τ. Β΄/25−2−2014) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος έλεγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1094/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVN5SjdvQ2JaMm8/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *