Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Δ12A 1066053 ΕΞ 2014-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 2014/228.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττονται συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ για τα οποία εκδίδεται ΑΠΥ και καταχωρούνται σαν έσοδα στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ αποτελούν και έξοδα για την επιχείρηση.
*. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1-1-2014 θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1RINkh1cjl4ZWM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *