Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Δ12A 1058454 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ ΤΩΝ Α.Ε

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1058454 ΕΞ 2014/8.4.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Αμοιβή μελών του Δ.Σ. που προκύπτει από κέρδη ανώνυμης εταιρείας αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου. Με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, για τη συγκεκριμένη αμοιβή, των φυσικών προσώπων μελών ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 των άρθρων 36 και 64 αντίστοιχα.
Δείτε ολόκληρη τηνΔ.Λ.  Δ12A 1058454 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSkFXMU1BSHZFRTA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *