Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446 * E – mail: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα:www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94
Παρασκευή , 29 Απριλίου 2011
           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναμένεται παράταση για τις δηλώσεις Φυσικών Προσώπων που λήγουν στις 5/5/2011. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα
ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών την Δευτέρα 2 Μαΐου 2011.Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Λ.Π ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 30/6/2011

 Με την Πολ.1094/15.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος" παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
 Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό με την από 24-3-2011 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές των δηλώσεων οικονομικού έτους 2011, οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011 και συνεπώς δεν απαιτείται η συνυποβολή τους με την υποβολή των οικείων δηλώσεων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1094/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/be/c0/5b/bec05bf538b5891c1a53091afc954c2aa960e2b9/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1094.pdf

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ ΤΟΥ Ν.3943/2011

Με την Πολ.1093/26.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66Α'), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ." παρέχονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των.
Ειδικότερα,
-Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 προστίθενται, στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (αυτοτελείς παραβάσεις), δύο νέα εδάφια. Έτσι, από 31.3.2011, η περίπτωση αυτή ορίζεται ως εξής (με έντονα γράμματα οι νέες διατάξεις):
«β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992 καταλογίζεται μια γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο. Τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και όταν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων.» .......
-Παραβάσεις που ανάγονται πριν την 31.3.2011
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις παραβάσεων που ανάγονται στο χρονικό διάστημα πριν την 31.3.2011, το δε πλήθος των εκδοθέντων αθεωρήτων στοιχείων δεν υπερβαίνει τα τρία (3), εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 8 του άρθρου 5, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης, επειδή για τις περιπτώσεις αυτές το νέο καθεστώς δεν είναι επιεικέστερο.
Τέλος, για τη διαχείριση των εν λόγω παραβάσεων μέσω του συστήματος TAXIS έχει δημιουργηθεί ο κωδικός «687»...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1093/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/29/f8/95/29f895c013b679ff8c1b997be71a88a65f42664b/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1093.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α

28.4.2011.
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στις 11 Απριλίου 2011, είχε αποστείλει 18.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογούμενους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας βιβλίων, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011, εκ των οποίων συμμορφώθηκαν 1235 φορολογούμενοι.
Ήδη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής του δεύτερου e-mail εντοπισμού για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί, δίνοντάς τους μια τελευταία ευκαιρία για συμμόρφωση, μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου.
Η διαδικασία του αυτοματοποιημένου ελεγκτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί με τον στατιστικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης γι’ αυτούς που θα αγνοήσουν και την τελευταία προειδοποίηση με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Από τους 1.235 παραπάνω φορολογούμενους, οι 830 είχαν δηλωθέντα Ακαθάριστα Εισοδήματα (τζίρο) πάνω από 50.000 ευρώ με ανάλυση ως ακολούθως:
Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 276
Με ακαθ. εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 42
Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 137
Με ακαθ. εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 35
Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 298
Με ακαθ. εισοδ. για τα έτος 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 42Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

 27.4.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Με τον νόμο 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, της δημιουργίας δίκαιου φορολογικού συστήματος και της πάταξης της φοροδιαφυγής, μεταξύ των μέτρων που θεσπίστηκαν ήταν και το κτίσιμο του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ με αποδείξεις. Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο δίνεται και η δυνατότητα επιστροφής φόρου, αν ο φορολογούμενος συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων από αυτό που απαιτείται για το αφορολόγητο όριο. (Συνολικά 15.000 ευρώ ο μεμονωμένος φορολογούμενος και 30.000 ευρώ η οικογένεια σε κοινή δήλωση).
Το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις αποδείξεις του έτους 2010 διευκρινίζει ότι πρέπει να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011, που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. ή στέλνονται ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, για να προσκομιστούν στην Δ.Ο.Υ., όταν ζητηθούν.
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων, θα επιλέγεται μηνιαίως δείγμα ελέγχου, με σχετική οδηγία που θα δοθεί και θα διενεργηθεί οπωσδήποτε δειγματοληπτικός έλεγχος, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη των αποδείξεων και η ακριβής δήλωσή τους.
Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθεί υπόψη στο δείγμα η αναλογία εισοδήματος και προσκομιζομένων αποδείξεων, καθώς και τα ποσά επιστρεφομένων φόρων.

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ Κ.Λ.Π ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1086/20.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.ΠΑ. από υποκείμενους στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010." γίνονται δεκτά τά παρακάτω.Ειδικότερα,
Για τους ανωτέρω λόγους και για λόγους χρηστής διοίκησης γίνεται δεκτό για τα ανωτέρω πρόσωπα, να μην επιβάλλονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 1 καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179/11/9/97) όπως ισχύει, για την εκπρόθεσμη υποβολή: α) της δήλωσης μεταβολών μετάταξης για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από την 01/07/2010,
β) των περιοδικών δηλώσεων που αφορούν τις φορολογικές περιόδους από 01/07/2010 έως 31/3/2011, καθώς και
γ) των εκκαθαριστικών δηλώσεων που αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, εφόσον οι δηλώσεις αυτές υποβληθούν έως και την 31η Μαϊου 2011.
Η υποβολή όλων των δηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης) θα προσκομίζουν στα τμήματα Μητρώου και Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το τρίτο τρίμηνο 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι ή θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα. Οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αντίστοιχα και στην περίπτωση δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις οποίες κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1086/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/52/83/6d/52836d25d4c52fdd42ef66d42d9550647ea0c0d1/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1086.pdf

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣ. Μ.Κ ΕΠΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ

Με την Πολ.1087/19.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων στίς χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με τις οδηγίες που δόθηκαν για το παραπάνω θέμα με την ως άνω εγκύκλιο (ΠΟΛ.1212/22.7.1996) διευκρινίστηκε ότι οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν τη φορολογητέα αξία, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους και εφόσον το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης δεν υπερβαίνει, στις ακραίες περιπτώσεις, το ποσοστό μικτού κέρδους, που πραγματοποιεί επί του κόστους ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων την υπηρεσία που χορηγεί την έκπτωση.
Δεδομένου ότι ο ως άνω περιορισμός της χορηγούμενης έκπτωσης, που προβλέπει ότι το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης που παρέχεται από τον προμηθευτή δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό μικτού κέρδους που πραγματοποιεί επί του κόστους η επιχείρηση, επιφέρει διαφοροποίηση μεταξύ των επιχειρήσεων και για λόγους χρηστής διοίκησης ο περιορισμός αυτός καταργείται.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1087/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/37/23/c6/3723c63818e31b020e009c8ca9406495c9adde41/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1087.pdf

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟ/ΡΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Με την Πολ.1090/20.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ 66 Α'), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων  οχημάτων." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παρέχονται υπέρ των Ελλήνων υπηκόων, συνεπεία της αναπηρίας αυτών και για την ικανοποίηση των εκ της αναπηρίας αναγκών των αναπήρων, παρέχονται από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών του νόμου (31-3-2011) και στους ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1090/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c1/74/ec/c174ec1b289b91212f1103f2b225cc90b4da3e24/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1090.pdf
Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Μελετάται από το ΥΠΟΙΚ λόγω της κακής πορείας των εσόδων ο περιορισμός των φοροαπαλλαγών από  το 2012 για την εξοικονόμηση 2,5-έως 3δις. Ο  περιορισμός αυτός θα έχει σαν αποτέλεσμα την φορολογική επιβάρυνση για χιλιάδες φορολογούμενους. Υπενθυμίζουμε ότι οι δαπάνες που εκπίπτουν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΚ, είναι οι παρακάτω.
-Έξοδα ιατρικής(εκπίπτουν  ολόκληρα από το εισόδημα) και νοσοκομειακής περίθαλψης(εκπίπτουν από το φόρο το 20% μέχρι 6000 €
-Δεδουλευμένοι τόκοι για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας.( αφαιρούνται ολόκληροι από το εισόδημα μέχρι 31/12/1999,μέχρι τα 120 τ.μ από το εισόδημα μέχρι 31/12/2002, και το 20% μέχρι 120 τ.μ και μέχρι δάνειο 200000€ από1/1/2003 και μετά.)
-Ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας( αφαιρείται από το φόρο το 20% και μέχρι 240 €)
-Ενοίκιο για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό.(αφαιρείται από το φόρο το 20% και μέχρι 240 €)
-Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής κ.λ.π (αφαιρείται το 20%  των ασφαλίστρων από το φόρο και μέχρι 240 € για το άγαμο και 480 € για την οικογένεια).
-Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον (αφαιρείται το 20% και μέχρι 3000 € από το φόρο.
-Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κ.λ.π ( αφαιρείται  το 20% των διδάκτρων και μέχρι 240 € από το φόρο.)
Τα όρια που μελετώνται  προκειμένου να περιορισθούν οι απαλλαγές  είναι 400000 €  για τα περιουσιακά κριτήρια( αφορολόγητο όριο  Φόρου Ακίνητης Περιουσίας) και για τα εισοδηματικά κριτήρια (30000 €  για το ατομικό εισόδημα και 60000 € για το οικογενειακό εισόδημα.)
Τέλος πάνω από τα όρια αυτά δεν θα εκπίπτουν οι ως άνω  αναφερόμενες δαπάνες.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Μ.Υ.(ΕΝΤΥΠΟ Ε7)

Αναρτήθηκε στο site της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ οι "Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 )
Ειδικότερα,
                                           Ερωτήσεις

1)Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;
2)Ποιοι υποβάλλουν Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;
3)Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;
4)Μπορώ να υποβάλω οριστική ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο;
5)Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ;
6)Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητική Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. μέσω TAXISnet;
7)Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
8)Πότε μια οριστικοποιημένη χρεωστική Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται και παραληφθείσα ;..........................................................
Δείτε ολόκληρες τις  Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 ).
http://www.gsis.gr/faq/faq_E7.html

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

ΜΕΧΡΙ 5 ΜΑΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Με την   Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011  του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματοςοικονομικού έτους 2011 με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση η δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και υπόχρεων της παραγ.4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το παραπάνω θέμα και στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
1 .Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης που υποβάλλονται στις ΔΟΥ και η προθεσμία υποβολής τους αρχίζει στις 18 Απριλίου 2011 και ολοκληρώνεται μέχρι 5 Μαΐου 2011, μπορεί να υποβάλλονται στις ΔΟΥ, ανεξάρτητα από τον Α.Φ.Μ., χωρίς κυρώσεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της κατηγορίας αυτής, δηλαδή μέχρι 5 Μαΐου 2011.
2. Οι υπόχρεοι της παραγ .4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε,, Ε Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου κ.τ.λ.) ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις 29/4/2011.
Οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων μπορεί να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 29/4/2011 με καταβολή του φόρου την ίδια ημέρα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣΠέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε5 ΜΕΧΡΙ 29/4/2011

TAXISnet 21.04.2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ, παρατείνεται μέχρι και τις 27/04/2011 και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (Έντυπο Ε5), μέχρι 29/4/2011.
Προσοχή.Οι χρεωστικές δηλώσεις Ε5 έτους 2011 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 28/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (28/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από σήμερα και μετά.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1089/21.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010."παρατείνοται μέχρι την 27.4.2011(από 20.4.2011)
Ειδικότερα,
                          Αποφασίζουμε
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 2010 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για υποκειμένους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., μέχρι την 27η Απριλίου 2011.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1089/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F24%2Fd6%2F5b%2F24d65b3a3b0fd621e33abac6ef707848fa31e0d5%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1089.pdf

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1075/11.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του έτους 2010), η οποία λήγει την 18η Απριλίου 2011, ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου 2011 και λήξη για τα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00 την 5η Μαΐου 2011.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των υποχρέων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και όσες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχουν σε εταιρεία ή κοινοπραξία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε., η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., εφόσον οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση υποβολής μέσω διαδικτύου, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 28η Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
3. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο του TAXISNET ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξιών, Κοινωνιών κ.τ.λ.) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεων τους μέσω του διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.
4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΛΕΓΚΤΕΕΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΥΟ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1066/4.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010." ορίζονταιτα παρακάτω.
Ειδικότερα,
               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Σε ανέλεγκτες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.3888/2010 υποθέσεις για τις οποίες το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 έχει γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και δεν έχει επέλθει περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, η μη καταβολή τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων δόσεων των οικείων ποσών φόρων που προκύπτουν από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, έχει ως αποτέλεσμα οι υποθέσεις αυτές να είναι ελεγκτέες και το συνολικό ποσό φόρων κατά οικονομικό έτος και φορολογικό αντικείμενο που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο συνολικό ποσό φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που θα προκύψει από τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί.
2. Για τους επιτηδευματίες της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφόσον δεν έχουν καταβληθεί δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις. Τα ποσά που ήδη έχουν βεβαιωθεί συμψηφίζονται με τα ποσά που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Με την  Α.Υ.Ο-Πολ.1084/13.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων ή κτισμάτων)"προβλέπονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης.
Ειδικότερα,
Με αυτες τις νεες διατάξεις ορίζεται ότι σε περίπτωση ολικής ή μερικής ανακατασκευής κτηρίων ή κτισμάτων (όπως διευκρινίζεται ακολούθως) που προστατεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2831/2000, εφαρμόζονται αυξημένοι συντελεστες απόσβεσης.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των οικοδομών αυτών, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημά τους:
α) ποσοστό απόσβεσης 25%, αν πρόκειται για κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, κινηματογράφο, θεατρο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική και
β) ποσοστό απόσβεσης 15% για τα λοιπά είδη οικοδομών.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1084/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/7a/50/19/7a50194aa71407da4f63be298913025b1cefa621/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1084.pdf

Π.Δ 35/2011 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 88 Α') το Π.Δ 35/19.4.2011 με θέμα"Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011"
Ειδικότερα,
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35
Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011.
(ΦΕΚ Α' 88/19-04-2011)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8 παρ. 6 και 12 παρ. 1 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. 66/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Δείτε ολόκληρο το Π.Δ.35/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4vNibKHd1ToOTQxOGI4ZTEtNjQ0ZC00MGZiLWI1YzItNjYwNTA4YjY1NDli&hl=el


ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΡΑΤ. ΛΑΧΕΙΩΝ

Με την Πολ.1085/18.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή)." παρατεινεται μεχρι 30/4/2011(από 30/11/2011) η προθεσμία θεώρησης του βιβλίου εσόδων εξόδων.
Ειδικότερα.
Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που επικαλούνται στο από 4-4-2011 υπόμνημά τους και ειδικότερα την εσφαλμένη αντίληψη που είχε δημιουργηθεί σε πολλούς από τους πιο πάνω υπόχρεους περί μελλοντικής απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων και τη μη θεώρηση από κάποιους μέχρι σήμερα βιβλίου εσόδων – εξόδων καθώς και το ότι οι προμήθειες των επιτηδευματιών αυτών καλύπτονται από την εκκαθάριση του αντίστοιχου φορέα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων παροχής υπηρεσιών, παρατείνουμε μέχρι την 30/4/2011 την προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου 2010 (που είχε δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1133/27.9.2010), αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο θεώρησης του χειρόγραφου βιβλίου εσόδων – εξόδων ή της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, καθώς και με το χρόνο ενημέρωσής του με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τους εν λόγω υπόχρεους από 1/7/2010 έως και 31/03/2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1085/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/be/a1/5a/bea15a6e30d7b0603a700c203568e9bda89d5d13/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1085.pdf

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Π.Δ 33/2011 ΔΙΑΔΙΚ/ΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 83 Α') το Π.Δ 33/14.4.2011 με θέμα"Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών Σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011."
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.
(ΦΕΚ Α' 83/14-4-2011)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 9 παρ. 4 και 5 περ. γ και 11 παρ. 5 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ. Του π.δ. 178/2000 « Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α' 165).
δ) Του π.δ. 8/2011 « Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη» (Α' 16).
ε) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
Δείτε ολόκληρο το Π.Δ.33/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pM2QxYWFkNTgtZjE2ZS00NzM4LTllYTYtMDBhNjVhYWFlYjkx&hl=en&pli=1

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ.Φ.Π

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ οι " Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 )"
Ειδικότερα,
                                    Ερωτήσεις

Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα:
"Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ.." (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...). Τι πρέπει να κάνω?
Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα πεδία.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Πως γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος ?
Έχω χωρίσει πως θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης?
Έχω χωρίσει πως θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης ?
Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω?
................................
Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις-απαντήσεις.  http://www.gsis.gr/faq/faq_eisodima.html

ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 4% ΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑ Κ.Ο.Χ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με την Πολ.1083/14-4-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3943/2011 σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α' κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2011-2015.» προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') ορίζεται ότι τα ποσά φόρου και εισφοράς ανά κ.ο.χ. των πλοίων Α κατηγορίας που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 10 του ν. 27/1975 αντίστοιχα προσαυξάνονται κατά τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την πενταετία 2011-2015.

Επίσης προσαυξάνεται κατά τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την ίδια πενταετία, η εισφορά που επιβάλλεται υπέρ του NAT με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975, στα υπό ξένη σημαία πλοία, ελληνικών συμφερόντων, που έχουν συμβληθεί με το NAT.
Διευκρινίζεται ότι η εισφορά του άρθρου 10 του ν. 27/1975 επιβάλλεται μόνο στα Α' κατηγορίας πλοία που έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975, για την κάλυψη της δαπάνης των παρεχομένων υπηρεσιών στην εμπορική ναυτιλία από το Κράτος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1083/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9e/31/7d/9e317d6c69ad718017f1e677899d2948f04354cd/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1083.pdf

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1055/24.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος οικ. έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων" δίδονται νέες παρατάσεις  (ελεύθεροι επαγγελματίες,όσοι απόκτησαν εισόδημα από ακίνητα,κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, ΟΕ.ΕΕ, κ.λ.π)
Ειδικότερα,
Μέχρι την  5 Μαΐου έχουν προθεσμία, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Σε διαφορετική περίπτωση οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους εν λόγω υπόχρεους αρχίζουν να εκπνέουν από τη Δευτέρα 18 Απρίλιου, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 5 Μαΐου.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1055/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/81/ca/bf/81cabf7b742bfaaec7be93ae073e3b5220010e67/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1055.pdf

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

15.4.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η Παρουσίαση του κ.  Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών πάνω στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Ολοκληρώθηκε επίσης πριν από λίγο η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου και σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο «οδικός χάρτης» είναι πρόταση για διάλογο και ότι όλα τα θέματα θα συζητηθούν στην πορεία προς την Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές συζητήσεις για ειδικά θέματα.
Δείτε  την παρουσίαση.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/63/24/28/632428daec1443a893b8f066bec3a5daf5472bc6/application/pdf/20110415_Mtfs_presentation.pdf

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛ.ΘΕΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ το" 'Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων -απαντήσεων σε φορολογικά θέματα"(Απρίλιος 2011.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
• ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
• ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
• ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
• ΜΗΤΡΩΟΥ
Δείτε το Εγχειρίδιο
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2011_4.pdf

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2010

Με την  Α.Υ.Ο-Πολ.1079/12.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011(χρήση  2010)."παρέχονται οι πίνακες για την δήλωση των γεωργικών εισοδημάτων
Ειδικότερα,
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1079/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/30/1c/98/301c98e665978cf180f6941d75e64b60eef0937f/application/pdf/2011%CE%A0%CE%9F%CE%9B+%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4.+2010.pdf
Δείτε τους γεωργικούς  πίνακες.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/taxationAndCustoms/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


Με την Πολ.1082/11.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Ανάρτηση στο Διαδίκτυο Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν.1914/1990( Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου).ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 45/2011 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Κουσελά.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα ότι, η ανάρτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν.3861/2010, στο Διαδίκτυο, των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, με τις οποίες συγκροτούνται Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που αυτές δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα των ελεγχόμενων προσώπων , από τα οποία μπορεί να καταστεί δυνατή η, εκ μέρους τρίτων, εξακρίβωση της ταυτότητας αυτών. 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛ. & ΤΕΛΩΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2009

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1072/2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων
επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων."ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό, ως ακολούθως:  ...................................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1072/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f9/3a/03/f93a036f9658a6a3cbddf06f8c55744cb33cf711/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1072.pdf

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Με την Πολ.1081/8-4-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011(ΦΕΚ 470 Β') παρέχονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με τις διατάξεις του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α') καθορίζεται η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Στο στάδιο της σύστασης εντάσσεται και η απόδοση Α.Φ.Μ. στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες καθώς και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες.
Με την καταχώρηση των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3853/2010.
Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1081/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/de/6d/0f/de6d0fc8879d812d43a832b11a539ec5c1321cde/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1081.pdf

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ.1078/11.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ." παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
Αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νέο έντυπο της
εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Το έντυπο 009/10 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ1 TAXIS της εκκαθαριστικής δήλωσης περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2007, Φ1 ΤΑΧIS:
- Το χρώμα είναι πράσινο.
- Στον κωδικό 009 (είδος δήλωσης) έχει απαλειφθεί το πεδίο της ανακλητικής δήλωσης μετά την τροποποίηση του άρθρου 38 παρ. 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3763/2009/ΦΕΚ 80Α΄).
- Στον πίνακα Β΄ έχει απαλειφθεί το πεδίο του φορολογικού εκπροσώπου μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3763/2009/ΦΕΚ 80Α΄).
- Ο πίνακας Γ΄ έχει μεταφερθεί στην 2η σελίδα του εντύπου και περιλαμβάνει τα εξής νέα στοιχεία.
i. Όλους τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ήταν σε ισχύ από 01/01/2010 έως 31/12/2010 (23%-11%-5,5%-21%-10%-5%-19%-9%-4,5%-16%-8%-4%-15%-7%-4%-13%-6%-3%). Ειδικότερα έχουν προστεθεί οι κωδικοί 101-103, 201-203, 104-106, 204-206,131-133, 231-233, 134-136, 234-236, 151-153, 251-253, 154-156, 254-556, 157-159,257-259, 160-162, 260-262, 171-173, 271-273, 174-176, 274-276, 177-179, 277-279,180-182, 280-282 προκειμένου να μπορούν να καταχωρηθούν διακριτά οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α.
ii.Τα πεδία 645 (ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρο 14 παρ. 2α) και 646 (ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρο 14 παρ. 2α) είναι νέα και περιλαμβάνουν τις πράξεις που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και στην περιοδική δήλωση στα πεδία 344 και 345 αντίστοιχα.
iii.Περιλαμβάνονται οι κωδικοί 668 και 688 στους οποίους συμπληρώνονται η αξία των πωλήσεων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς και πραγματοποιούν οι αγρότες του άρθρου 41 καθώς και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει επί των πωλήσεων αυτών με συντελεστή 5% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1013/26.1.2011.
iv.Ο κωδικός 808 είναι νέος και περιλαμβάνει την αιτία (μία ή περισσότερες) επιστροφής για το ποσό που ζητείται με τον κωδικό 803, σύμφωνα και τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 1.β.ii-iii και την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.
- Ο πίνακας Δ΄ έχει μεταφερθεί στην 2η σελίδα του εντύπου χωρίς τροποποίηση.
- Ο πίνακας ΣΤ΄ (κωδ. 351-359) που υπήρχε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έκδοσης 2007 και προηγουμένων ετών και αφορά την τακτοποίηση του φόρου των «πακέτων» των πρακτορείων έχει απαλειφθεί.
Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο, είτε αποκόπτοντάς τον από παλαιότερο έντυπο εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα ή με Η/Υ, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2010 εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. Εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet o Πίνακας ΣΤ΄ δεν θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. και θα διαφυλάσσεται στο αρχείο του υποκειμένου.
- Ο πίνακας Ζ΄ έχει μεταφερθεί χωρίς αλλαγές στην 1η σελίδα του εντύπου.
- Ο πίνακας Η΄ έχει μεταφερθεί χωρίς αλλαγές στην 1η σελίδα του εντύπου.
- Ο πίνακας Θ΄ έχει μεταφερθεί στην 1η σελίδα του εντύπου με τις εξής αλλαγές:
i. Ο κωδικός 906 έχει αναδιατυπωθεί ώστε να περιλαμβάνει την αξία των πωλήσεων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που αφορούν α΄ κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ.ii.Ο κωδικός 907 είναι νέος και περιλαμβάνει την αξία εισροών υπαγομένων σε ΦΠΑ των πωλήσεων του κωδ. 906.
iii.Ο κωδικός 908 είναι νέος και περιλαμβάνει το μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43.
- Οι υπογραφές έχουν μεταφερθεί στην 1η σελίδα του εντύπου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4vNibKHd1ToMDVhZDI1YTYtZTA3OC00MzgzLWE5OTgtMmJiNjlkOTljNWRk&hl=el

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *