Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2010

Με την  Α.Υ.Ο-Πολ.1079/12.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011(χρήση  2010)."παρέχονται οι πίνακες για την δήλωση των γεωργικών εισοδημάτων
Ειδικότερα,
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1079/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/30/1c/98/301c98e665978cf180f6941d75e64b60eef0937f/application/pdf/2011%CE%A0%CE%9F%CE%9B+%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4.+2010.pdf
Δείτε τους γεωργικούς  πίνακες.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/taxationAndCustoms/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *