Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε,ΕΕ, Κ.Λ.Π (Ε5)

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1061/31.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά το οικονομικό έτος 2011"διευγκρινίζονται τα παρακάτω
Ειδικότερα,
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και οι αρχικές εκπρόθεσμες με χρεωστικό υπόλοιπο δηλώσεις φόρου εισοδήματος, των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2011 και των συνυποβαλλομένων με αυτήν εντύπων, υποβάλλονται, και ο φόρος αποδίδεται, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr
2. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και ο ισολογισμός συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, και εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5) και πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις τους. Η υποβολή των έντυπων αυτών, όπου απαιτείται, προηγείται της υποβολής της δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5).
3. Στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης δε συνυποβάλλονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται με την ΠΟΛ.1054/24.3.2011 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ε5», αλλά φυλάσσονται για πιθανό έλεγχο
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1061/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/bc/0d/e7/bc0de7a02000cc419ffb26c4215afb096b6913e6/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1061.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *