Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Με την Πολ.1081/8-4-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011(ΦΕΚ 470 Β') παρέχονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με τις διατάξεις του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α') καθορίζεται η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Στο στάδιο της σύστασης εντάσσεται και η απόδοση Α.Φ.Μ. στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες καθώς και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες.
Με την καταχώρηση των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3853/2010.
Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1081/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/de/6d/0f/de6d0fc8879d812d43a832b11a539ec5c1321cde/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1081.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *