Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟ/ΡΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Με την Πολ.1090/20.4.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ 66 Α'), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων  οχημάτων." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παρέχονται υπέρ των Ελλήνων υπηκόων, συνεπεία της αναπηρίας αυτών και για την ικανοποίηση των εκ της αναπηρίας αναγκών των αναπήρων, παρέχονται από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών του νόμου (31-3-2011) και στους ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1090/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c1/74/ec/c174ec1b289b91212f1103f2b225cc90b4da3e24/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1090.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *