Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΒΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Οσες επιχειρήσεις έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τους ορκωτούς ελεγκτές και πίστεψαν ότι απαλλάχθηκαν από τον έλεγχο της εφορίας, μάλλον λογάριασαν χωρίς τις γνωστές... κυκλοθυμικές διαθέσεις του υπουργείου Οικονομικών, που καλεί τώρα τους εφόρους να τις ελέγξουν μαζί με αυτές που αρνήθηκαν το πιστοποιητικό.
 Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, ενώ κάποιες επιχειρήσεις θα επιλεγούν για προσωρινό έλεγχο ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων και παρατηρήσεων των ορκωτών για φόρους που δεν έχουν αποδοθεί. Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα αφορούν σε επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και σε εκείνες των οποίων η διαχειριστική περίοδος, ενώ είχε λήξει έως και την 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/24.7.2012 και ΠΟΛ.1211/30.11.2012. Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα προβούν αξιολόγηση και προσωρινό έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες:
 - Εχει εκδοθεί Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (στις περιπτώσεις αυτές θα διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος στις υποθέσεις εκείνες στις οποίες καταγράφονται ως «μη σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και παρατηρήσεις από τις οποίες προκύπτουν μη αποδοθέντες φόροι).
 - Εχει υποβληθεί Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της ΠΟΛ.1159/22.7.2011
 - Εχει εκδοθεί Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν δελτία πληροφοριών από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.
 Για τις υποθέσεις που οι υπόχρεες επιχειρήσεις αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών καλούνται να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 πρόστιμα και να εκδώσουν κατά προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου.
 Πέραν αυτών οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών.
Κέρδος online   11/1/2014 7:07

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *