Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Δ14Α 1071323 ΕΞ 2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛ 1164/2013

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1071323 ΕΞ 2014/8.5.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
 Διευκρινίσεις για ΠΟΛ 1164/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 ΣΧΕΤ: Το από 26.7.2013 ηλεκτρονικό σας μήνυμα
Με το ανωτέρω σχετικό και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Πολ.1164/20.6.2013 περί της αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας, στην περίπτωση της εταιρίας σας, η οποία αναλαμβάνει τις επισκευές μέσω υπεργολάβων, στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας, οχημάτων που η μητρική πολωνική εταιρία πωλεί απευθείας στους τελικούς καταναλωτές. Συγκεκριμένα η εταιρία αγοράζει ανταλλακτικά από την κατασκευάστρια εταιρία τα οποία αποστέλλει χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, με το οποίο συνεργάζεται, προκειμένου να τοποθετηθούν πάνω στα οχήματα που έχουν πωληθεί από την κατασκευάστρια. Το συνεργείο τιμολογεί την εταιρία σας για την υπηρεσία της επισκευής και αυτή με τη σειρά της τιμολογεί την κατασκευάστρια ξεχωριστά για τα ανταλλακτικά και για τις υπηρεσίες.
Με τα δεδομένα αυτά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας:
1. Με την Πολ.1164/20.6.2013, παράγραφος 1 περ. β', διευκρινίστηκε ότι η αναπλήρωση του κόστους επισκευής (υπηρεσία και ανταλλακτικά) που καταβάλλεται από τον κατασκευαστή στον πωλητή των αγαθών αυτών συνιστά αποζημίωση πρός τον πωλητή για την κάλυψη του κόστους παροχής εγγύησης και συνεπώς δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.
2. Αντίθετα η περίπτωση, στην οποία αναφέρεστε στο έγγραφό σας, που η εταιρία σας δεν πωλεί η ίδια το επισκευαζόμενο αγαθό για το οποίο παρέχεται εγγύηση, αλλά παρέχει υπηρεσίες επισκευής στην κατασκευάστρια εταιρία του οχήματος, δεν αντιμετωπίζεται ως αποζημίωση μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ αλλά ως παροχή υπηρεσίας για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τόπου φορολογίας του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, εν προκειμένω της παραγράφου 2α', με τις οποίες προβλέπεται φορολόγηση στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας.
3. Ειδικά σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά που παραδίδονται στα πλαίσια της παρεχόμενης υπηρεσίας και αναφορικά με την τιμολόγηση αγαθού ή υπηρεσίας, σύμφωνα πλέον με τον Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύει από 1.1.2013 και όπως έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση, στην περίπτωση που η χρήση των υλικών είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για την επισκευή, θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία προέχει η πώληση των αγαθών, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μεικτή δραστηριότητα, δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αγαθών. Όταν πρόκειται για διακριτές πράξεις παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αγαθών, αυτές πρέπει να τιμολογούνται χωριστά με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή οι μεν υπηρεσίες ως πράξεις λήπτη (όπως προαναφέρθηκε), οι δε παραδόσεις αγαθών με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
                                                      Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *