Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Δ6Α 1077285 ΕΞ2014 -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Με την Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1077285 ΕΞ2014 /15.5.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1266/19.5.2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1. Συμπληρώνουμε και κωδικοποιούμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών, που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων και των οποίων η λειτουργία καθορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, οι οποίες είναι οι κατωτέρω:.............
Δείτε ολόκληρη την  Δ6Α 1077285 ΕΞ2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peDByOEFGaEh0YlU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *