Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων 2006 και 2007, υποθέσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εντολή ελέγχου, διαφυλάσσονται μέχρι τις 31.12.2015, αφού τότε λήγει, για τις χρήσεις αυτές, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή προστίμων, μπορούν όμως αυτά να καταστραφούν πριν την ημερομηνία αυτή, εφόσον διενεργηθεί έλεγχος και τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης ή αποσβεστεί ολοσχερώς αυτή λόγω εξόφλησης.
 Δείτε ολόκληρη την  Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcVNSSWtrdkUwZkE/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *