Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛ.1055/2003 ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘ. ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Πολ 1069/25-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα ¨ Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.¨ δίδονται διευκρινίσεις  για την εφαρμογή της Πολ 1055/2003.
Ειδικότερα,

Ορίζεται ότι στις υποθέσεις οι οποίες κατά την 21-4-2003 εκκρεμούν προς έλεγχο και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία ,πριν τη διενέργεια ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για  την υπαγωγή του ή μη στη ρύθμιση της ΠΟΛ 1055. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, που έχει εκκρεμή υπόθεση, να αποφασίζει με ρητή  δήλωσή του, αν θέλει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης ή στα ισχύοντα  κατά το χρόνο φορολογίας του, δεδομένου ότι κατά το χρόνο φορολογίας δεν είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη απόφαση (ΠΟΛ 1055/2003).

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών και δεν εκδηλωθεί η επιθυμία του φορολογού
μενου,εγαρμόζεται υποχρεωτικά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1055/2003.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1069.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1069_2010_05_25.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *