Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13¨" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από το ΕΕΤΑ έτους 2013, κρίσιμη ημερομηνία ως προς την ιδιοκατοίκηση είναι αυτή της 1-5-2013. Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, αλλά και των Δ.Ο.Υ., το πραγματικό αυτό γεγονός της ιδιοκατοίκησης τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ως κύρια κατοικία το ακίνητο, για το οποίο αιτούνται την απαλλαγή, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικούς έτους 2013, όπως προβλέπεται και από την ΠΟΛ.1101/13.5.2013. Η εν λόγω πρόβλεψη σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το γεγονός της ιδιοκατοίκησης κατά την 1-5-2013, σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση με όσα προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdnhYVmJnOExUelk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *