Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ  με θέμα " Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
*Οτι για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ για τους οποίους ολοκληρώθηκε η επιστροφή των οφειλομένων ποσών κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, είτε εντός του έτους που αφορούσαν οι συντάξεις είτε εντός του επόμενου έτους, η υπηρεσία σας θα πρέπει να χορηγήσει νέα βεβαίωση συντάξεων στην οποία θα αναγράφεται μόνο η μείωση των πραγματικών αποδοχών τους, δηλαδή μόνο το επιστρεφόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό (πληρωτέο συν φόρος) για τη χρήση την οποία αφορούσαν οι συντάξεις με την ένδειξη «αναδρομική μείωση αποδοχών μετά την αποπληρωμή καταλογισθέντων ποσών»
*  Οι συνταξιούχοι στους οποίους θα χορηγηθούν συμπληρωματικές βεβαιώσεις μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης οικονομικού έτους 2014 (χρήσης 2013) θα υποβάλλουν μετέπειτα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που τους έχει παρακρατηθεί θα συμψηφισθεί κατά τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc3ptM2tGbEMxdW8/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *