Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016-ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Με την Δ.Λ. Α.Π. : ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ13.1. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/10.3.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/6.4.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDlVYmxnNGZSZGM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *