Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΛ.1005/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε

Με  την  Πολ. 1005/12.1.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει)"  διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας και έγινε δεκτή στις 12/12/2015 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 
 Με την υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησή του, το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι:
α. ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει, είναι εικοσαετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης, με την οποία έχουν αναγνωρισθεί, χωρίς πάντως, ο χρόνος παραγραφής να μπορεί να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου πριν από την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η εν στενή εννοία βεβαίωση των απαιτήσεων ως δημοσίων εσόδων (δηλαδή η καταχώρηση του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων) και
 β. ο παραπάνω χρόνος παραγραφής δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία της εκχωρηθείσας (ως τελεσιδίκως αναγνωρισθείσας) απαίτησης, δηλαδή την προέλευση αυτής από σύμβαση ή αδικοπραξία. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1005/2016. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *