Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΕ,ΕΕ,Κ.Λ.Π ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με την Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ19.1. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ' του ιδίου άρθρου και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUDRucGkxQVV6NUU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *