Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Με την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 27.12016 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/28.1.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η εν λόγω  απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει.
1. Όλοι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
 -       έως 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/02/2016 να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στα αρμόδια τελωνεία μόνο με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου. Με την υποβολή της αίτησης χορηγούνται άμεσα οι άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
-       έως 30/04/2016 να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  2. Οι μικροί οινοπαραγωγοί που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
-       έως την 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/04/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 30/06/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/08/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/10/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το εναπομείναν 1/4 των αποθεμάτων.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVlFYTJXdjJuUm8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *