Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 -ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 21.1 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου, από τη Δ.Ο.Υ. …….., ενώ όπως ενημερωθήκαμε προφορικώς έχετε υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
Η Υπηρεσία μας, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», δεν είναι αρμόδια για την επανεξέταση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αρμόδια Υπηρεσία προς τούτο είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *