Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1178690 ΕΞ2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω και όσον αφορά την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. προκύπτουν τα ακόλουθα:
 α) Σε περίπτωση που η ……….. παρείχε «πακέτο» υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του πρακτορείου ταξιδίων του άρθρου 43.
 β) Οι μεμονωμένες παροχές προς τους συμμετέχοντες που τιμολογήθηκαν ξεχωριστά αντιμετωπίζονται φορολογικά ως αυτοτελείς πράξεις αναφορικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2α, παρ. 8 και παρ. 8α, και συνεπώς για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α..
 Από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. των εισροών του (δαπανών, αγορών και παγίων) από το Φ.Π.Α. των εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης.
 Εν προκειμένω, από τις παραπάνω εισροές, πρέπει να διακρίνει ποιες σχετίζονται απόλυτα με τη δραστηριότητα τη οργάνωσης συνεδρίων και ποιες όχι. Για αυτές που συνδέονται απόλυτα με την παραπάνω δραστηριότητα και πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επιδιωκόμενων σκοπών και υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την οργανώτρια επιχείρηση φορολογούνται στην Ελλάδα η εν λόγω επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των σχετικών εισροών.
 Σε κάθε περίπτωση η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. 
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Δ14Β 1178690 ΕΞ2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUThsWkdlVFpFdGs/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *