Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Δ12 1039188 ΕΞ 2014 - ΤΑ 33 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με την Αριθμ. πρωτ.: Δ12 1039188 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570/7.4.2014 τεύχος Β')  με θέμα "Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                 αποφασίζουμε


Καθορίζουμε τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά τη έννοια του άρθρου6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.
 Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2014, είναι τα ακόλουθα:
1. Άγιος  Μαρίνος                       San  Marino
 ........
Δείτε αναλυτικά τα  33 κράτη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *