Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Δ15Β 1049808 ΕΞ 2014-ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙ ΑΛΙΕΙΣ

Με την Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1049808 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Απαντώντας στην από 18.2.2014 αίτησή σας, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη έκδοσης εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων για τη διακίνηση αλιευμάτων από αλιείς με σκάφη μέχρι 12 μέτρα μήκος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/17.1.2014 διευκρινίστηκε ότι η απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εξακολουθεί να ισχύει.
 2. Επίσης, από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1320/30.12.1998 προκύπτει ότι οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και οι σπογγαλιείς αντιμετωπίζονται ως προς τις υποχρεώσεις τους για τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατ' ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1024/17.1.2014 διευκρινίστηκε ότι οι αγρότες που από 1.1.2014 παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.
 4. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι, από πλευράς διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.), οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α., έχουν αντιμετωπιστεί κατ' ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφαρμόζονται αναλογικά και για αυτούς τα διαλαμβανόμενα ως άνω στην παρ. 3 του παρόντος, δεν υποχρεούνται δηλαδή στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.
                                       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                               Ευθύμιος Σαΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *