Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Δ12Α 1049261 ΕΞ 2014 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Μ ε την Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1049261 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994" διευκρινίζεται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 το άρθρου 26 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν. 2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.
 Ως εκ τούτου η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *