Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ 1064/2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Mε την Πολ. 1064/25.2.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Επομένως, με τις νέες διατάξεις οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, υπολογίζονται με το συντελεστή που προκύπτει από το κλάσμα: δαπάνες/ εναπομείναντα έτη μίσθωσης από το χρόνο διενέργειας των δαπανών αυτών.
 Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, που διενεργήθηκαν στις διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 και μετά και έχουν ξεκινήσει πριν την 1.1.2014, δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δημοσίευση του ν. 4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.1.2013) και εφαρμόστηκαν μέχρι την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ, 1064/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY0o4eXNJaG1vRXc/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *