Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δόθηκε αργά το βράδυ στη δημοσιότητα  ολόκληρο το τελικό  κείμενο του Πολυνομοσχεδίου με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις"
  Το πολυνομοσχέδιο των 225  σελίδων αποτελείται από τέσσερα άρθρα .Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε  στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος  ώστε να ψηφιστεί ως το βράδυ της Κυριακής.
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο επισημαίνονται παρακάτω.
 Ειδικότερα,
1) Μειώνονται τα πρόστιμα στα 250€ (από 1.000€) για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και στα 500€ (από 2.500€) για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Παραμένει το πρόστιμο των 2.500€ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Θεσπίζεται ανώτατο όριο προστίμου το ποσό των 30.000€  (ανά φορολογικό έλεγχο) που μπορεί να επιβληθεί όταν πρόκειται για μη έκδοση ή για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων. 
 2) Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα  σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3) Εκτείνεται ο συμψηφισμός Φ.Π.Α  σε όλο το δημόσιο φορέα επί εμπορικών συναλλαγών
 "Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε βέβαιη και προσδιορισμένη, από αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο, απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών, κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση." 
4) Νομοθετούνται οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί  για τους αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν μόνο
εκκαθαριστική δήλωση όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα.
5) Επαναφέρονται οι διατάξεις της απόδοσης του χαρτοσήμου επί ειδικών περιπτώσεων που  προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις  του ΚΒΣ(Π.Δ.186/92) ο οποίος καταργηθήκε.( Υποβάλλονται σε 50 ημέρες από την λήξη του τριμήνου) 
6) Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, τα αναλογούντα πρόστιμα και τόκοι βαρύνουν το συμβολαιογράφο.
7) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015, ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Κεφαλονιά και τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
8) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας τα οχήματα στα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών ή να εξαχθούν.
9) Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% ,  για αμοιβές που λαμβάνουν για δικαιώματα (royalties) τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοι κάτοικοι  Ελλάδος ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
10) Δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% σε περιπτώσεις που οι αμοιβές ανέρχονται μέχρι το ποσού  των 300 ευρώ.
11) Εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 1994. 
12)  Παρατείνεται μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2014 ο χρόνος υποβολής και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις για τα εισοδήματα Ιανουαρίου του 2014 που υπόκεινται σε παρακράτηση. 
13) Απαλλάσσονται τα αποθεματικά των εταιρειών που προέρχονται μόνο από sale and Lease Back από την αυτοτελή φορολόγηση 19% για το 2014, ενώ η υπεραξία που αποκτάται από 1.1.2015   για τα αποθεματικά αυτά φορολογείται ώς έσοδο σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 
14) Αποσυνδέεται η υποβολή των εμμπρόθεσμων δηλώσεων Φ.Π.Α(περιοδικών και εκκαθαριστικών) από την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης. Παραμένει η δυνατότητα πληρωμής σε δύο  ισόποσες δόσεις όταν το πσό υπερβαίνει τα 100 € . Στην περίπτωση αυτή η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή χωρίς προσαύξηση. Επίσης αυξάνεται σε 30€(από 3€) το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου που μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο. 
15) Επαναφέρεται για τη χρήση 2013 η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εισπράξει ενοίκια να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο για να μην φορολογηθούν για αυτά. 
16) Καταργείται από 1.1.2014 ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών  των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.
 Δείτε το πολυνομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSmdla1VsTmRjSGs/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *