Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Δ6Α 1035397 ΕΞ2014 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Mε την Αριθμ. Δ6Α 1035397 ΕΞ2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο 575/7-3-2014 ΦΕΚ τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215) «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                        αποφασίζουμε
 1. Συγκροτείται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης άμισθη πενταμελής διαρκής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών και υπαλλήλους με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, με έργο την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, σε εκτέλεση εντολών που εκδίδονται από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή από υπαλλήλους με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, ως εξής:  ...............
Δείτε ολόκληρη την  Δ6Α 1035397 ΕΞ2014 .
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQmQyeS1vNUljcDA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *