Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Δ15Β 1045826 ΕΞ 2014-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Με την εγκύκλιο  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1045826 ΕΞ 2014/12-3-2014 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "
 Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών (ΠΟΛ.1023/20.1.2014).
 Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση αυτών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (ν. 3870/2010).
Δείτε ολόκληρη την  Δ15Β 1045826 ΕΞ 2014 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUGNOZEVEd3FyQTA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *