Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ε40 / 173/14-3-2014 -ΜΕΧΡΙ 28/3/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΤΗΣ ΠΕΡ. 12/2013 & 1/2014

Με την εγκύκλιο  με Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 173/14-3-2014 του ΙΚΑ με θέμα " Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων"δίδεται νέα παράταση μέχρι 28/3/2014 των Α.Π.Δ
Ειδικότερα,
 Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. και λόγω των δυσχερειών που πρόεκυψαν κατά τη διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων για την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., στην Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 και εντεύθεν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την εκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 μέχρι 28/3/2014. (Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί).
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο  Ε40 / 173/14-3-2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdW1mMGNKdXhvNG8/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *