Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 2238/94

Με την Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014 /11.3.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.
 Συνεπώς, και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, κλπ., που προβλέπονταν στο άρθρο 81 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.
                                                Ο Διευθυντής
                                          Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *