Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Φ.Π.Α ΕΠΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1192213 ΕΞ 2013 τουΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ο Δήμος ………………………. οφείλει σε δικηγόρο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ που προέκυψε από παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες, σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία και νυν συνταξιούχο. Τίθεται το ερώτημα πως θα αποδοθεί στο Δημόσιο ο αναλογούν Φ.Π.Α. δεδομένου ότι ο δικηγόρος έχει συνταξιοδοτηθεί και έχει προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών.
Σύμφωνα με το Δ15Β 1156110/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ο Δήμος οφείλει να εκδώσει απόδειξη δαπάνης με την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο.
Στην περίπτωση αυτή, εάν η καταβολή της αμοιβής πραγματοποιείται με έκδοση απόδειξης δαπάνης, η καταβολή του συμπεριλαμβανόμενου στην αμοιβή και οφειλόμενου στο δημόσιο ΦΠΑ πραγματοποιείται με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον δικαιούχο.
Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να εξοφλήσει τον εν λόγω επιτηδευματία, μετά τη προσκόμιση αντιγράφου της έκτακτης δήλωσης από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Δημόσιο.
                                               Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
                                                       Βασιλική Τάτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *