Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Δ14Α 1001469 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Mε την  Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1001469 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογητέα αξία αμοιβής δικαστικού επιμελητή" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.
 2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της πραγματικής αμοιβής που λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι επί τεκμαρτής ή νόμιμης αμοιβής. Κατά συνέπεια, η αμοιβή που πράγματι εισπράχθηκε αποτελεί την φορολογητέα βάση επί της οποίας επιβάλλεται ΦΠΑ ακόμη και αν αυτή υπολείπεται της αμοιβής που καθορίζεται ως νόμιμη βάσει της σχετικής ΚΥΑ. 

 Δείτε ολόκληρη την  Δ14Α 1001469 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pams2TUJRbFJwRzA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *